”För att lösa problemet måste man titta på kärnan – vad det är som krävs för en relevant utbildning i takt med samtidens krav och utveckling”

Hanna, Liber
Hanna Mulugeta Börjesson, produkt-utvecklingschef på Liber.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Hanna Mulugeta Börjesson, Produktutvecklingschef på Liber

Hur tycker du att digitalisering och lärande hör ihop?
På det självklara sätt att digitaliseringen innebär ökade möjligheter att komma åt information, men också ökade möjligheter att öva och att göra det på ett sätt som lätt kan individanpassas. Lärandeprocessen i sig är ju inte förändrad i och med digitaliseringen, men möjligheterna att stötta i den processen med effektivisering och individualisering är det.

I de digitala testerna i Pisaundersökningen från 2015 hamnade Sverige långt efter toppnationerna. Varför och hur kan vi lösa problemet?
Det finns inga enkla och likformiga lösningar för skolans utmaningar. Som jag ser det kan digitaliseringen vara stöd för effektivisering, individanpassning och den underlättar visualisering, kommunikation och kontakt. Men digitaliseringen är inget i sig själv. Varken läsförståelsen eller kunskapen i matematik, som testades digitalt i Pisaundersökningen, blir bättre automatiskt i en digitaliserad skola. Digitaliseringen stöttar lärandet, det är inte lärandet. För att lösa problemet måste man titta på kärnan – vad det är som krävs för en relevant utbildning i takt med samtidens krav och utveckling. Först efter det kommer frågan om vilka digitala verktyg och lärresurser som kan stötta det.

Vad tror du är största skillnaden mellan att växa upp i dagens digitala samhälle, om man jämför med uppväxten av din generation?
När det gäller vårt område så är det att man omedelbart kan få svar på sina frågor, att det är så enkelt att få sin nyfikenhet stillad och att ta reda på mer om något som intresserar. Att det är så nära tillgängligt att bredda sin kunskap om vad som helst hela tiden.

Kan vi vuxna lära oss något av barns kunskaper om digitala verktyg och sociala medier?
Ja, kanske framför allt av det orädda sättet att använda digitala resurser och verktyg efter vad de själva vill och behöver. Det är superintressant att se när vi testar och det påverkar utvecklingen av våra produkter!

Hur ser det ut digitalt i svenska skolor idag enligt dig?
Väldigt olika och, som jag uppfattar det, är det ofta upp till de enskilda skolornas och lärarnas intresse och drivkraft.

Vilka hinder finns det för att digitalisera skolvärlden?
En gemensam och tydlig bild av varför, hur och vad det ska leda till.

Vilka fördelar finns det för att digitalisera skolan?
Effektivisering och individualisering och i och med det kvalitetshöjning och en möjlighet till en mer likvärdig skola.

Hur tror och hur vill du att framtidens digitala skola ska se ut?
Jag tror och hoppas att det är en skola där digitaliseringen kommer att innebära avlastning för lärarna så att de kan ägna sig åt det som ingen teknik i världen kan ersätta – att se, inspirera och stötta sina elever. Jag tror också att den kommer att innebära ökade möjligheter för eleverna att lyckas om de får tillgång till innehåll och verktyg som de kan anpassa efter sina behov.

Hur kan man på ett bra sätt inspirera andra till digitalt lärande? Tips!
Genom att exemplifiera och visa på vilka moment som kan digitaliseras och därmed effektiviseras och förbättras. Jag tror att det mest inspirerande är när användare får till det och visar för varandra!

Lämna ett svar