”Verktyg ska anpassas efter läraren och eleverna”

Täby är en kommun som ligger i framkant gällande det digitala arbetet i skolan, vilket har resulterat i en Guldtrappannominering. Täby är också en av de kommuner som arbetar aktivt med Skolon, för att underlätta arbetet med material och innehåll för både lärare och elever. I en artikel från DIU, Datorn i Utbildningen, berättar de om sin lyckade kommunsatsning.

Läs mer här!

Lämna ett svar