Hemma efter en veckas studiebesök i Hongkong

Hej från oss alla i Hongkong!

Idag är Skolons representant Sebastian Matuska åter hemma i Sverige efter en veckas studiebesök i Hongkong och Shenzhen med den största delegation som Swedish Chamber of Commerce in Hong Kong någonsin har fått mottaga! En samling av fantastiska människor och ett brett erfarenhetsutbyte där alla vill samma sak – att göra den svenska skolan bättre och mer digital. Vilket gäng! Här medverkar bland annat representanter från kommuner, edtechbolag, forskare, Skolverket, RISE, Swedish Edtech Industry och Business Sweden.

Här kan du läsa Swedish Ed Tech Industrys pressmeddelande om syftet med resan.

Experterna om den digitaliserade skolan


I juldagarna hittades denna bilaga med fokus barn & unga i Svenska Dagbladet och en artikelserie kring digitalisering, där en expertpanel med bland annat Skolon som medverkande, delar med sig av sina tankar om vad som krävs gällande digitaliseringen i skolan. Håller du med?

Övriga medverkande:
Skolverket, SKL, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Ifous, IST, DIU, Kikora, Ping Pong, Sandvikens kommun, Nordmalings kommun, Malmö stad.

Läs artikeln här.

“Brist på tid och resurser för kompetensutveckling är det största hindret”

Peter Karlberg, Skolverket
Peter Karlberg, Skolverket

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Peter Karlberg, Undervisningsråd Skolverket

Hur tänker du om framtidens lärande?
Själva lärandet är en process som pågår i våra huvuden. Den ändras nog egentligen inte. Däremot ändras förutsättningarna för lärandet och därmed kraven på hur vi organiserar det i termer av undervisningspraktiker, lärmiljöer och inte minst var och när vi lär. Gränser mellan formellt och informellt lärande minskar, liksom avståndet mellan skolkunskap och omvärlden.

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Digitaliseringen ger oss nya möjligheter bland annat i form av verktyg för att hantera information – både i termer av konsumtion och produktion av innehåll. Därmed kan man göra saker i skolmiljön som tidigare inte varit möjligt, t.ex. i form av visualiseringar, vilket kan bidra till fördjupad förståelse, autentiska uppgifter som ökar motivation och nytta. Digitaliseringen ger också lärare nya möjligheter att följa sina elevers utveckling och kan bidra till att undervisningen bättre kan anpassas till varje elevs behov.

Vad är din målbild för det du gör för att bidra till framtidens lärande och bättre nyttjande av digitaliseringens möjligheter?
Att såväl huvudmän, skolledare och lärare ska hitta resurser för sin kompetensutveckling hos oss på Skolverket, så att de skillnader som nu finns mellan olika skolor kan utjämnas.

Vad anser du som de största hindren för att digitalisera skolvärlden?
Sverige är ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar att utnyttja digitaliseringens möjligheter tack vare en jämförelsevis mycket god tillgång till digital teknik. Det som fortfarande saknas är att alla lärare får möjlighet att utveckla sin undervisning, så att dessa möjligheter kan tas tillvara. Brist på tid och resurser för kompetensutveckling är det största hindret. Situationen är dock inte lika överallt och det finns mycket att vinna på den delningskultur som håller på att växa fram och det kollegiala lärande som utvecklas. Brister i förmågan att leda detta arbete är ett annat hinder, liksom tillgången på riktigt bra lärresurser.

Vad tror du blir följderna om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
Jag tror inte att vi kommer att misslyckas (och det är viktigt att vi inte gör det, eftersom det skulle leda till ökade klyftor – de som kan och de som inte kan hantera den digitala värld vi lever i).

Sök i bloggen

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Användare & kommuner
Inspiration & kunskap
Mässor/events
Nyheter/media
Partners
Tips & trix
  • Kategorier