”Det är inte lätt att digitalisera en verksamhet som startade analog”

micke-gunnarsson
Micke Gunnarsson.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Micke Gunnarsson, samhällsentreprenör/föreläsare/författare, Barnatro

Hur ser det ut digitalt i svenska skolor idag enligt dig?
Olika, väldigt olika! Och detta är ett problem. Barnen får väldigt olika förutsättningar till att utvecklas digitalt. Och detta kan skilja från klassrum till klassrum, inte bara mellan kommuner och skolor.

Vilka hinder finns det för att digitalisera skolvärlden?
Jag måste nog säga att skolsystemet i sig är ett hinder. Det är inte lätt att digitalisera en verksamhet som startade analog. Ungefär som att försöka pilla in en BASF 30-minuterskassett i en usb-port. Menar inte att låta neggo, men faktiskt. Jag tror att för kunna dra nytta av digitaliseringen för fullt måste vi våga experimentera och ifrågasätta ord som betyg, ämnen, lektion, 40 min, rast, lärare, fusk, nationella prov, Pisa, elev, klasser, 9-årig grundskola, kunskap… Dessa begrepp föddes i en analog tid då kunskapen var större inne i ett hus än utanför… så är det inte längre.

Vilka fördelar finns det för att digitalisera skolan?
Våra barn är våra fördelar och vår gemensamma tro och nyfikenhet på framtiden! Att sedan koppla på modern teknik till detta… kan inte bli annat än succé! Och oavsett… Hahaha, vi har inget val. Vi går mot en gränslös värld där öppenhet och fildelning är a och o.

Hur tror och hur vill du att framtidens digitala skola ska se ut?
Helt annorlunda än den som är nu. Jag vill att våra barn ska vilja skola! Jag tror att vägen till framtidens skola snarare handlar om att göra coola saker än att läsa om dem.

Hur kan man på ett bra sätt inspirera andra till digitalt lärande? Tips!
Genom att visa! Genom att testa, leka och experimentera. Genom att förstå den jag visar hur hens behov ser ut och sedan kunna se om det finns fördelar eller sätt som uppfyller dessa på ett digitalt sätt. 🙂

 

”Idag innebär ju mobilen att nästan varenda unge har hela världen i realtid i sin hand”

ska%cc%88rmavbild-2016-10-03-kl-14-13-37
Micke Gunnarsson.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Micke Gunnarsson, samhällsentreprenör/föreläsare/författare, Barnatro

Hur ser du på barns användande av sociala medier?
Med spänning! Hela deras sätt att växa upp som digitala kommer att påverka vår värld mer än vi tror. Jag tycker det är viktigt att vi inte stryper barns tillgång till att vara sociala och få träna på att vara detta. Det är viktigt att de tidigt skapar sina nätverk och lär sig hur detta funkar. Sedan måste barn ha vårt stöd på resan, men hellre guide än polis.

Hur kan vi vuxna lära oss av barnens kunskaper om sociala medier?
Genom att vara nyfikna! Genom att samtala med våra barn. Vi måste vara intresserade av att vara där barnen är eller i alla fall försöka förstå. När jag var barn visste mina föräldrar var fritidsgården låg, om någon jobbade där, när det stängde…o.s.v. Detta borde vara lika naturligt för oss vuxna idag när fritidsgården finns i Minecraft, Periscope eller CS:GO.

Du har i sociala medier uttalat dig om att mobilen är ett tillskott i skolan för eleverna. Utveckla!
Inte mobilen i sig, utan vad den erbjuder oss inom ramen för lärande. Idag innebär ju mobilen att nästan varenda unge har hela världen i realtid i sin hand. Där finns alla vänner, information, kartor, spel, kunskap, verktyg, smarthet, o.s.v. Den vill man inte vara utan! Om vi då ska bedriva en skola som har som syfte att väcka lust, kreativitet och lärande hos våra barn inför det samhälle de ska styra om 20 år och då på allvar 2016 mena att vi ska plocka bort dessa digitala naturliga verktyg, så tror jag snarare att det är systemet vi borde ändra på än barnens naturliga beteende.

Hur ska vi göra för att barnen inte ska fastna framför datorn, mobilen eller surfplattan?
Måste erkänna att jag träffar få barn som verkligen fastnar i datorn… Haha, låter som att någon har tejpat fast dem. Det som antagligen händer är att något är så pass spännande, kul, intressant och roligt att man har svårt att slita sig. Som en god bok, en bra film (”Dansa med vargar” var ju skiiiitlång!), ett telefonsamtal… Här har ju vi vuxna ett ansvar att dels förstå att barnen inte sitter där för att jäklas med oss och så självklart se över helheten.

Vad tror du är största skillnaden mellan att växa upp i dagens digitala samhälle, om man jämför med uppväxten av din generation?
Jag tror en utmaning faktiskt är att som ung bli förstådd av oss vuxna! Självklart förstod inte min pappa allt jag gjorde, men jag tror klyftan på ett sätt har ökat idag. Vi vuxna är dåliga säljare när det kommer till ”Framtiden” för våra barn. Jag tror också att stressen är större. Möjligheterna är mycket större idag. Med hjälp av tekniken kommer vi åt saker vi aldrig kunde tidigare. Allt är tillgängligt och allt delas. Jag önskar ibland att jag fick födas idag!

”Programmerare kommer att ha en ljus framtid på arbetsmarknaden, då EU-kommissionen spår att det kommer saknas 1 miljon programmerare inom EU år 2020”

Chäthrin Wadström
Chäthrin Wadström, Zcooly.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: 
Chäthrin Wadström Pedagog och konceptutvecklare inom spelutveckling och programmering, Zcooly

Du har tidigare arbetat som lärare och nu sadlat om till att ta fram pedagogiska appar. Vad var det som fick dig att byta bana?
2010 när min dåvarande arbetsgivare satsade på en-till-en, insåg jag kraften i de digitala verktygen. Barnen fick ny lust och inspiration och kunde med hjälp av sin dator ta sig an uppgifter på ett nytt sätt och deras uthållighet blev en helt annan. Dock saknade jag roliga spel och verktyg att använda i undervisningen, så mitt nya ”kall” blev att utveckla lärande spel för skolan. Hösten 2012 startade jag Zcooly – Roligt lärande, tillsammans med fem spelutvecklare och vi lanserade vårt första spel december 2012 – på den vägen är det.

Hur har du använt din kunskap som lärare i ditt nuvarande arbete?
Min kunskap om barns lärande och vad som ingår i läroplanen har varit en väldigt viktig kunskap i vår spelutveckling. Sedan har pedagogik och bra innehåll med rätt progression varit en viktig kunskap. Jag ser också min kunskap som lärare som en viktig erfarenhet i mitt arbete att hjälpa och stödja andra kollegor med att digitalisera skolan.

Du arbetar bland annat med att utveckla barns kunskaper kring programmering. Vad har du fått för gensvar från barnen kring detta?
Programmering känns naturligt för barnen och de är inte oroliga för att utmanas och prova sig fram. Vi använder SPEL-programmering, vilket innebär att vi drar nytta av barnens stora intresse för spel och vi låter barnen programmera sina egna spel. I programmering arbetar man med avancerad matematik och datalogiskt tänkande och det är något barnen klarar galant. Det beror på att de direkt kan förstå nyttan av kunskapen och sätta in den i ett sammanhang.

Kan vi vuxna lära oss av barns digitala kunskaper och i sådana fall, hur?
Vi kan lära oss att våga släppa loss och låta barnen visa vad de kan – för barnen vågar och kan mycket mer än många av oss pedagoger.

Vad tror du är största skillnaden mellan att växa upp i dagens digitala samhälle, om man jämför med uppväxten av din generation?
Dagens barn kan få alla svar och mycket information på ett helt annat sätt än jag fick. En annan stor skillnad är att många barn sitter ensamma hemma och spelar och tittar på film istället för att träffa kompisar, så det är viktigt att kombinera ”skärmtid” med aktiv rörelse. Studier visar att barn som växer upp idag kommer att ha spelat minst 10 000 timmar, därför vill vi bidra med lärande i spelen.

Hur ser det ut digitalt i svenska skolor idag enligt dig?
Det ser väldigt olika ut. Vissa skolor har kommit långt med digitaliseringen, andra har knappt startat. Vissa har satsat på digitala verktyg och lärt sig att använda dem i undervisningen och andra har köpt digitala verktyg, det är allt. Men som min gamla pappa sa (skulle fyllt 104 år i år): ”Utvecklingen går fort nu!”.

Vilka hinder finns det för att digitalisera skolvärlden?
Pedagoger som inte känner sig trygga i digitaliseringsprocessen. Pedagoger som inte vågar släppa loss och låta barnen veta mer än de själva. Sedan uttrycker många skolor att resurser och ekonomi är ett stort hinder.

Vilka fördelar finns det för att digitalisera skolan?
Jag ser barnens intresse som en stor fördel. Sedan lever vi här och nu, i ett digitaliserat samhälle och självklart måste skolan följa med i denna utveckling. Vi måste sträva framåt och koppla ihop skola och arbetsliv. Programmerare kommer att ha en ljus framtid på arbetsmarknaden, då EU-kommissionen spår att det kommer att saknas 1 miljon programmerare inom EU år 2020.

Hur tror och hur vill du att framtidens digitala skola ska se ut?
Framtidens skola är utrustad med digitala verktyg som används och får barnen känna lust och engagemang. De digitala verktygen är en självklar del av undervisningen. Jag tror att många fått upp ögonen för lärande spel och att många pedagoger använder ”spelifiering” och programmering i sin undervisning.

Hur kan man på ett bra sätt inspirera andra till digitalt lärande? Tips!
Det finns ju självklart många sätt, men jag ser lärande spel och programmering som en självklar del av undervisningen. Med hjälp av dessa sätt kan du fånga och inspirera barn som har det svårt med annan traditionell undervisning, att låta dessa barn få glänsa och vara duktiga. Med programmering kan många förmågor utvecklas och tränas. Här ser jag barn som samtalar, tänker (data)-logiskt, hittar strategier, drar slutsatser, analyserar och löser problem.

”I för stor utsträckning överlåts det till varje lärare att hitta sina arbetsformer, istället för att vi gemensamt utvecklar och systematiskt testar vad som fungerar”

Jan Hylen
Jan Hylén.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Jan Hylén, utbildningsnanalytiker, Learning Analytics

Du är utbildningsanalytiker. Vad innebär ditt arbete med Learning Analytics?
Jag försöker höja kunskapen och medvetenheten, främst hos beslutsfattare, om potentialen i Learning Analytics, men också i de svåra frågor som tekniken väcker.

I de digitala testerna i Pisaundersökningen från 2015 hamnade Sverige långt efter toppnationerna. Varför och hur kan vi lösa problemet?
Vi har ännu inte hittat nya arbetsformer som tar till vara potentialen i de digitala verktygen. I för stor utsträckning överlåts det till varje lärare att hitta sina arbetsformer, istället för att vi gemensamt utvecklar och systematiskt testar vad som fungerar.

Hur ser det ut digitalt i skolan i övriga världen? Vilka länder står ut och varför?
De skandinaviska länderna är bland de bäst ut-rustade i världen, men vi har fortfarande ungefär samma användningsgrad och användningsmönster som sämre utrustade länder. Australien, Singapore och i viss mån Nya Zealand tycks i många avseenden ha kommit längre i att förändra både skolans mål och innehåll i den riktning som det snabbt föränderliga arbetslivet kräver.

Hur satsar den svenska regeringen på digitaliseringen i svensk skola?
På tok för lite.

Vad har vi sett för effekter av barns användande av digitala verktyg?
Positiva och negativa. Osystematiskt och ostrukturerat it-användande tycks försämra skolresultaten – det måste vi våga se och bygga upp kunskapen om hur, och när, digitala redskap gör bäst nytta. För de positiva effekterna kan vara mycket stora – både för elever och lärare. Det har vi också sett av forskningen!

Hur ser det ut digitalt i svenska skolor idag enligt dig?
Alltför olika. Vissa har utvecklat avancerade och spännande arbetsformer, medan andra arbetar väldigt traditionellt.

Vilka hinder finns det för att digitalisera skolvärlden?
Största hindret är brist på tydlig ledning från stat, huvudmän och ofta även från rektorer.

Vilka fördelar finns det för att digitalisera skolan?
Eleverna blir både kunskapsmässigt och digitalt rustade för att möta ett modernt arbetsliv.

Hur tror och hur vill du att framtidens digitala skola ska se ut?
Jämfört med idag – mer formativ och individuellt upplagd. Mer arbete med autentiska problem och större öppenhet för det omgivande samhället.

Hur kan man på ett bra sätt inspirera andra till digitalt lärande? Tips!
Var öppen och dela med dig av dina misstag och vad de har lärt dig. Det kan leda både till en kultur där vi delar erfarenheter och material, men också insikten om att man måste våga misslyckas för att kunna lyckas!

”Lära nytt är det bästa och det vill jag förmedla”

Anna Karlsson
Anna Karlsson.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Anna Karlsson, förstelärare på Rålambshovsskolan, samt bronsmedaljör i tävlingen om världens mest innovativa lärare

200 000 personer tävlade om att bli världens mest innovativa lärare och du tog hem bronsmedaljen! Hur gick det till?
Jag dokumenterade hur jag arbetade med stöd av digitala resurser, samt min pedagogiska tanke i undervisningen. Hur jag och eleverna arbetar tillsammans, skapade ett gemensamt material. Vi arbetade gemensamt för att göra en bra arbetsmiljö där alla var delaktiga. Allting kopplades till styrdokument, samt en genomsyrande tanke för formativ bedömning. Utöver detta lyftes även arbetet med projekt fram med robotprogrammering i fokus. Efter att jag hade fått utmärkelsen här i Sverige, så startade en underbar resa för mig. Jag fick lära mig så enormt mycket och träffa härliga inspirerande lärare ifrån hela världen. Fick möjlighet att delta i innovativa lärarforum, samt delta i fortbildningstillfällen.

Hur känns det att få det erkännandet i sin yrkesroll?
Såklart är det roligt och öppnade många dörrar och möjligheter att knyta ett kontaktnät utanför skolan, vilket i nästa steg har givit mig mycket erfarenhet och att utvecklas i min yrkesroll.

Du blev också 2014 utsedd till årets inspiratör. Berätta!
En av följderna från resan som innovativ lärarpristagare var att jag kom i kontakt med en entreprenör som var sugen på att skapa en matteapp, Mattebageriet. Min nyfikenhet och engagemang för matematik har gjort att jag fungerat som pedagogiskt bollplank i denna app, samt flera projekt. Jag känner mig smickrad över att få utnämningen ”inspiratör”. Det är mitt uppdrag att inspirera, men att få göra det utanför skolans väggar och att andra tycker att jag inspirerar är enormt smickrande och roligt.

Hur har du gjort för att ta dig dit du är idag, hur har du hittat inspiration?
Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att min egen skolgång var så inspirerande och vill ge dagens unga något annat. Lära nytt är det bästa och det vill jag förmedla. Vilka som har inspirerat mig är nog närmast min mamma, mina kollegor och vänner. Allt är möjligt!

Vad är det bästa med läraryrket?
Glädje, utmaningen att vara flexibel att leva i nuet. Känslan när eleverna känner att de lyckas.

Hur ser det ut digitalt i svenska skolor idag enligt dig?
Det finns många inspirerande och helt fantastiska pedagoger som vill arbeta digitalt och vill utveckla lärandemiljön, eller om jag ska säga ”berika lärandemiljön”. Men resurser saknas för att vi ska kunna komma över tröskeln att lyfta ett helt kollegium. Det ska vara lätt att använda digitala resurser.

Tips: Sommarläsning om digitalisering

Magasin omslag
Sommar innebär lata dagar i hängmattan, på stranden, i favoritfåtöljen, på balkongen, i båten…

Varför inte ta en stund att inspireras gällande skolans digitalisering? Inlägg från inspiratörer kring digitalisering hittar du samlade i ett urval här!

”För att lösa problemet måste man titta på kärnan – vad det är som krävs för en relevant utbildning i takt med samtidens krav och utveckling”

Hanna, Liber
Hanna Mulugeta Börjesson, produkt-utvecklingschef på Liber.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Hanna Mulugeta Börjesson, Produktutvecklingschef på Liber

Hur tycker du att digitalisering och lärande hör ihop?
På det självklara sätt att digitaliseringen innebär ökade möjligheter att komma åt information, men också ökade möjligheter att öva och att göra det på ett sätt som lätt kan individanpassas. Lärandeprocessen i sig är ju inte förändrad i och med digitaliseringen, men möjligheterna att stötta i den processen med effektivisering och individualisering är det.

I de digitala testerna i Pisaundersökningen från 2015 hamnade Sverige långt efter toppnationerna. Varför och hur kan vi lösa problemet?
Det finns inga enkla och likformiga lösningar för skolans utmaningar. Som jag ser det kan digitaliseringen vara stöd för effektivisering, individanpassning och den underlättar visualisering, kommunikation och kontakt. Men digitaliseringen är inget i sig själv. Varken läsförståelsen eller kunskapen i matematik, som testades digitalt i Pisaundersökningen, blir bättre automatiskt i en digitaliserad skola. Digitaliseringen stöttar lärandet, det är inte lärandet. För att lösa problemet måste man titta på kärnan – vad det är som krävs för en relevant utbildning i takt med samtidens krav och utveckling. Först efter det kommer frågan om vilka digitala verktyg och lärresurser som kan stötta det.

Vad tror du är största skillnaden mellan att växa upp i dagens digitala samhälle, om man jämför med uppväxten av din generation?
När det gäller vårt område så är det att man omedelbart kan få svar på sina frågor, att det är så enkelt att få sin nyfikenhet stillad och att ta reda på mer om något som intresserar. Att det är så nära tillgängligt att bredda sin kunskap om vad som helst hela tiden.

Kan vi vuxna lära oss något av barns kunskaper om digitala verktyg och sociala medier?
Ja, kanske framför allt av det orädda sättet att använda digitala resurser och verktyg efter vad de själva vill och behöver. Det är superintressant att se när vi testar och det påverkar utvecklingen av våra produkter!

Hur ser det ut digitalt i svenska skolor idag enligt dig?
Väldigt olika och, som jag uppfattar det, är det ofta upp till de enskilda skolornas och lärarnas intresse och drivkraft.

Vilka hinder finns det för att digitalisera skolvärlden?
En gemensam och tydlig bild av varför, hur och vad det ska leda till.

Vilka fördelar finns det för att digitalisera skolan?
Effektivisering och individualisering och i och med det kvalitetshöjning och en möjlighet till en mer likvärdig skola.

Hur tror och hur vill du att framtidens digitala skola ska se ut?
Jag tror och hoppas att det är en skola där digitaliseringen kommer att innebära avlastning för lärarna så att de kan ägna sig åt det som ingen teknik i världen kan ersätta – att se, inspirera och stötta sina elever. Jag tror också att den kommer att innebära ökade möjligheter för eleverna att lyckas om de får tillgång till innehåll och verktyg som de kan anpassa efter sina behov.

Hur kan man på ett bra sätt inspirera andra till digitalt lärande? Tips!
Genom att exemplifiera och visa på vilka moment som kan digitaliseras och därmed effektiviseras och förbättras. Jag tror att det mest inspirerande är när användare får till det och visar för varandra!

“Jag skulle vilja säga till alla som verkar inom skolan att kasta ut jante genom fönstret och visa på allt gott som sker”

Frida Monsen
Frida Monsén.


KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE

I fokus: Frida Monsén, Legitimerad lärare Sv/SO, samt digital utvecklingsledare på Fjällenskolan i Järfälla kommun

Hur tänker du om framtidens lärande?
Vi behöver bli väldigt mycket bättre på att utnyttja den kraft som finns i det informella lärandet och se det som en tillgång i skolan, istället för att bara identifiera problem med t.ex. sociala medier. Att kunna styra sin egen lärprocess kommer därför att vara väldigt viktigt, och där behöver vi lärare bli ännu bättre på att lära ut och synliggöra ickekognitiva förmågor kopplat till detta. Hur lär man ut förmågan att ta ansvar till exempel? För att skolan ska få möjlighet att förändras på det sätt som är nödvändigt måste vi också släppa rädslan för att misslyckas. All verklig förändring kräver att vi vågar släppa kanten och stå ut med att det kanske inte blir som vi tänkt oss till en början.

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Digitaliseringen behöver vara en självklar del av lärandet på samma sätt som att det är en självklar del av samhället.

Vad hoppas du att vi som samhälle uppnår när vi digitaliseras och lärande utvecklas till nya nivåer?
Jag hoppas att digitaliseringen på sikt kommer att frigöra mer tid att skapa och arbeta med sådant som får oss att må bra och som vi och samhället utvecklas av.

Vad är din målbild för det du gör för att bidra till framtidens lärande och bättre nyttjande av digitaliseringens möjligheter?
Mitt mål är att digital kompetens ska vara en självklar del av lärandet i skolan. Alla, såväl lärare som elever, ska känna sig trygga med att skapa digitalt, men också källkritiskt granska information från nätet. Man har identifierat utmaningar kopplat till djupförståelsen av digitala texter och har strategier för att behandla informationen på ett kvalitativt sätt, så att den kommer lärandet till godo.

Vad anser du att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Som jag ser det är det skolornas ovilja/bristande möjlighet att satsa ekonomiska resurser på teknisk och pedagogisk kompetens kopplat till digitaliseringen. Man köper in iPads eller datorer och tror att det är klart så. Om kompetensen inte finns tillgänglig i vardagen är många lärare mindre benägna att ta risker och prova nya saker och då stannar utvecklingen av.

Vad tror du blir följderna om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
Risken är att skolans status kommer att fortsätta sjunka och vi kommer ha fortsatt svårt att rekrytera unga lärare. Vi som institution kommer att sakna trovärdighet om vi inte klarar av att följa med i samhällets utveckling.

Vilka fördelar skulle vi kunna skapa när vi tar oss förbi dessa hinder?
Genom att ha teknisk och pedagogisk kompetens på plats skulle vi få skolor där tekniskt strul inte skulle behöva ta en massa tid och energi från lärarna och då skulle många säkert vara mer benägna att inkludera digitala verktyg i sin undervisning. Att anställa en person som ansvarar för att den pedagogiska utvecklingen kopplas till användandet av de digitala verktygen gör att klyftorna mellan lärare kan jämnas ut och att de som annars inte skulle veta hur de kommer igång får ett naturligt bollplank och skyddsnät vid eventuella misslyckanden. Målet är självklart att alla lärare ska vara digitalt pedagogiskt självgående på sikt, men under en övergångsperiod kan en sådan tjänst göra stor skillnad.

Kan du ge ett konkret exempel på vad du gör för att bidra till en positiv digitalisering av lärande?
Jag läser mycket forskning inom området, både svensk och internationell, och försöker se till att majoriteten av det vi gör inom digitaliseringen på Fjällenskolan ska vara forskningsförankrat. Ett visst utrymme måste alltid finnas för att göra nya erfarenheter också! Jag skriver och reflekterar en hel del över det vi gör och försöker att dela med mig både av material och goda exempel till andra skolor/kommuner, både via föreläsningar och andra nätverk.

Vad önskar du att någon annan skulle göra?
Jag önskar att det skulle ställas tydligare krav på skolorna kring vad som förväntas av dem kring digitaliseringen.

En rekommendation från dig på något man kan göra för att bidra till utvecklingen. Till vem och vad?
Jag skulle vilja säga till alla som verkar inom skolan att kasta ut jante genom fönstret och visa på allt gott som sker. Dela, uppmuntra och diskutera. Alla idéer är värda att testas åtminstone en gång.

“I mitt jobb som IKT-pedagog försöker jag visa på möjligheterna med de digitala verktygen”

Skärmavbild 2016-02-22 kl. 17.45.49
Annelie Medoc.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Annelie Medoc, IKT-pedagog och skoldatateksansvarig i Skurups kommun, samt bloggar/recenserar skolrelaterade appar och verktyg

Hur tänker du om framtidens lärande?
Eleverna behöver få utbildning för att klara av sitt framtida liv. I deras framtid finns ett privatliv och ett yrkesliv som de ska klara av. De behöver lära sig de kompetenser som kan behövas oavsett yrke. Jag tänker då på samarbete, att ha koll på målet med uppgiften de tar sig an, att kunna använda sig av den hjälp som finns att tillgå, o.s.v. Jag tror att många lärare behöver stanna upp lite och fundera över syftet med sin undervisning. Jobbar man utifrån läroplanen och på ett sätt som gynnar eleverna i deras framtida liv? En lärarroll ser därför annorlunda ut än vad den gjorde för bara några decennier sedan.

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Digitaliseringen, använd på rätt sätt, kan göra mycket i undervisningen. Några exempel är att elever kan få stöttning i sin inlärning, uppgifter kan göras på ett helt annat sätt än tidigare och att man kan nå ut till så många fler med sina slutprodukter. Jag tror också att eleverna genom att skapa t.ex. filmer och annat digitalt kan fördjupa sina kunskaper, då de måste analysera på ett annat sätt när de själva ska producera och att den digitala produktionen erbjuder fler möjligheter än den analoga.

Vad hoppas du att vi som samhälle uppnår när vi digitaliseras och lärande utvecklas till nya nivåer?
Jag hoppas att vi får ett samhälle där olikheter minskar vad gäller kunskaper och möjligheter till arbete. När det gäller skolan hoppas jag på en större transparens som visar vilket superarbete pedagogerna verkligen gör, så att föräldrar och politiker kan luta sig tillbaka och låta pedagogerna jobba vidare och fortbilda sig för att möta framtidens behov och krav på eleverna.

Vad anser du att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Tron på verktygen, fortbildningsmöjligheterna och spridningen, samt antalet verktyg och infrastruktur.

Vad tror du blir följderna om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
Att utbildningen eleverna får inte är ändamålsenlig. Vi har elever som inte är förberedda inför sitt vuxenliv och yrkesliv, vilket ger ännu högre kostnader.

Vilka fördelar skulle vi kunna skapa när vi tar oss förbi dessa hinder?
Elever som är motiverade, fokuserade och känner att de lyckas. Verktyg som kan underlätta pedagogens arbete att hjälpa eleven att få struktur.

Kan du ge ett konkret exempel på vad du gör för att bidra till en positiv digitalisering av lärande?
I mitt jobb som IKT-pedagog försöker jag visa på möjligheterna med de digitala verktygen. Möjligheterna gör eleverna mer engagerade och när det skapas digitalt så kan det publiceras så att man automatiskt får fler mottagare. Spridning och kommunikation över hela världen. Världen krymper. Jag håller i fortbildnings- och inspirationsmöten. Jag ser också över vilka digitala system som finns tillgängliga för pedagogerna i kommunen. Vi ska ha tillräckligt med verktyg, men heller inte för många så att det blir rörigt. I skoldatateksrollen försöker jag nå ut med vilka behov som kan finnas och förståelsen för dessa behov, samt visa vilka verktyg som faktiskt finns. Det finns massor av digitala verktyg som kan hjälpa till vid olika svårigheter i inlärningen.

En rekommendation från dig på något man kan göra för att bidra till utvecklingen.
Till vem och vad?
Jag önskar att skolledare/rektorer i hela landet ledde digitaliseringen. Det finns många som redan gör detta, men alltför många duckar och delegerar ansvaret. Det är skolledarna/rektorerna som har ledningsutbildningen och har de sedan bara en strategi och plan för digitaliseringen, så kan vi snabbare komma dit vi vill. SKL:s verktyg LIKA är ett fantastiskt verktyg att använda som hjälp i detta arbete.

Något annat du vill säga?
Jag är jätteglad för att regeringen nu gett Utbildningsdepartementet i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Det spretar alldeles för mycket ute i landet och för likvärdigheten behövs nu en hopsamlande kraft. Jag tycker också att det är bra att man funderar på elevens behov inför framtiden och därför funderar på att införa programmering som ämne eller på annat sätt del i undervisningen. Detta är verkligen en framtida kompetens som eleverna behöver få med sig. Jag vill samtidigt passa på att berätta att jag har två bloggar där jag samlar digitala verktyg (dator) och appar (iPad) för skolbehov. Jag skriver också recensioner på skolappar.nu och jag föreläser eller workshoppar i mitt eget företag.

“Dela! Dela med dig av dina bästa pedagogiska idéer! Till alla!”

Camilla Askebäck Diaz
Camilla Askebäck Diaz.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Camilla Askebäck Diaz, Ma-/NO-lärare, samt förstelärare i digitala verktyg på Södermalmsskolan i Stockholm

Hur tänker du om framtidens lärande?
Framtidens lärande kommer att utgå mer från individen, jag tror att allt kommer att bli mer centrerat kring att hitta vad som driver varje människa att vilja lära sig. Hur kan vi skapa det?

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Samhället blir mer och mer digitaliserat och skolan måste hänga med i utvecklingen. Vår vardag består av det digitala och analoga utifrån våra vardagsbehov, och så måste även skolan se ut. Vi kan inte låta det digitala bli en hajp i klassrummet, det ska vara en del av våra olika verktyg för att skapa förutsättningar för lärande. Framtiden är här och nu, och vi kan inte sitta och vänta på att varje elev ska ges samma förutsättning till tidsenliga verktyg för att kunna vara en samhällsmedborgare i framtiden.

Vad hoppas du att vi som samhälle uppnår när vi digitaliseras och lärande utvecklas till nya nivåer?
Jag hoppas att vi får ett samhälle där alla känner sig delaktiga utifrån sin förmåga genom att digitala hjälpmedel möjliggör de hinder som fanns förut. Att skolan ska kännas relevant och viktig, så att de kunskaper och förmågor de får med sig hjälper dem att vara kunniga, innovativa och ha en digital kompetens.

Vad är din målbild för det du gör för att bidra till framtidens lärande och bättre nyttjande av digitaliseringens möjligheter?
Mitt mål är att alla ska känna sig bekväma med och utnyttja den digitala tekniken i sitt klassrum, så att det kommer alla elever till gagn.

Vad anser du att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Tillgängligheten av digitala devices, missad fortbildning för lärare och rädslan för att inte våga göra saker på ett nytt sätt. Att digitaliseringen inte blir likvärdig för varje barn.

Vad tror du blir följderna om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
Att vi får generationer som har haft olika möjligheter att få lyckas, visa vad de går för och chansen att få en bra grund i digital kompetens. Det innebär att framtiden ser olika ut beroende på hur pass väl digitaliseringen gått i just deras skola.

Vilka fördelar skulle vi kunna skapa när vi tar oss förbi dessa hinder?
Vi skulle få ett samhälle där alla inser att allt är möjligt, för alla. Vi skulle, på ett bättre sätt, kunna rusta våra elever för framtiden.

Sök i bloggen

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Användare & kommuner
Inspiration & kunskap
Mässor/events
Nyheter/media
Partners
Tips & trix
  • Kategorier