Elevspel nu tillgängligt i Skolon – reklamfri version för skolor och kommuner

 

Idag säger vi varmt välkommen till Elevspel – det senaste verktyget i Skolons bibliotek! Vi har pratat med Daniel Lind från Elevspel som berättar mer om vilka funktioner och möjligheter som finns med spelen.

Med en mening: Vad är Elevspel?

Elevspel gör kunskapsinhämtandet roligare för eleven och undervisningen enklare för läraren.

Hur fungerar det?

Elevspel har en mängd populära pedagogiska spel som uppmuntrar eleven till inlärning. Saknar du ett spel för något specifikt kan du enkelt själv skapa ett nytt roligt spel för dina elever.

Elevspel gör inlärningen roligare för eleverna genom att låta dem samla kunskapspoäng, medaljer och de kan även få guldstjärnor av dig som lärare. Samtidigt blir undervisningen enklare för dig som lärare, eftersom du kan skapa självrättande hemuppgifter och enkelt följa dina elevers spelande.

Vilka kan använda det?

Elevspel passar bäst för elever från förskoleklass upp till högstadiet. Som lärare kan du jobba själv eller samarbeta med kollegor i undervisningen av dina elever.

Vilka möjligheter finns med Elevspel?

Elevspel är populärt bland eleverna, eftersom inlärningen uppmuntras genom omedelbar feedback och spelifiering. Att kunna skapa ett eget spel utifrån vad som klassen arbetar med i klassrummet och sedan dela ut det som ett uppdrag/hemuppgift brukar vara ett roligt moment i undervisningen både för eleverna och lärarna.

Därför vill Elevspel vara med i Skolon:

Många av våra användare har efterfrågat att kunna använda Elevspel via Skolon och efter att ha undersökt hur ett samarbete skulle kunna genomföras, så ser vi att skolornas användande av vår tjänst skulle kunna bli ännu enklare. Eftersom vi alltid prioriterar elevernas och lärarnas önskemål är vi nu glada att ha fått till detta samarbete.

I populära Elevspel finns mängder av kunskapsspel i olika ämnen och saknar du något, så kan du på egen hand skapa ett eget. Speltjänsten passar alla åldrar från förskoleklass och upp till högstadiet.

Självrättande uppgifter – inuti varje spel får du återkoppling på vilka svar du gett som är rätt eller fel och har möjlighet att öva extra på det som du behöver träna mer på.

 

Samla kunskapspoäng och medaljer och följ utvecklingen genom tydlig statistik.

Mer om Elevspel i Skolon:

Helt fritt från reklam
Möjlighet att spela alla spel

Låt eleven samla medaljer och poäng
Krypterad kommunikation
Låt eleven spara medaljer och poäng
Dela ut uppdrag och gör egna spel
Följ elevens framsteg
Inloggning med Skolfederation
Skapa upp till 20 klasser/grupper
Förhandsgranska spelnivåer
Redigera flera elevers uppgifter samtidigt

Vill du eller din skola ha hjälp med att köpa licenser av Elevspel i Skolon?
Kontakta oss här , så hjälper vi gärna till!

”Jag har en vilja att sprida känslan av att kunskap är coolt”

FEM SNABBA
Vem: Micael Hermansson
Vad: Inspiratör och idémakare till ”Grej of the day”

mickehermansson
Micael Hermansson. Foto: Studentlitteratur.

1. Vad är Grej of the day?
Grej of the day, GOTD, är en serie av vad man kan kalla mikrolektioner och som kickstartar dagen för eleverna. Läraren väljer ett ämne som blir dagens grej för eleverna att lära sig mer om. 8-10 minuter per dag och ämne kan räcka för att väcka ett stort intresse och nyfikenhet hos eleverna!

2. Hur kom du på idén med GOTD?
Jag behövde något som tog mig förbi muren av ”jag vill inte” och ”måste vi?” i klassrummet. Jag testade många olika idéer och GOTD fungerade från dag ett. Vill man som lärare få tips på ämnen man kan inleda dagen med, så finns otaliga tips i Facebookgruppen ”Grej of the day”.

3. Vad har du fått för gensvar från eleverna?
”Det jag gillar mest med skolan!” har jag fått höra. Jag har också märkt ett större intresse för skolan generellt. Större allmänbildning, ökat intresse för nyhetsbevakning och en ny förmåga för att kunna länka kunskap – att man märker att kunskap hör ihop.

4. Du är ute och föreläser om GOTD. Vad får du för gensvar från publiken, från lärare och andra som du möter?
Det är fantastiskt att få föreläsa. Gensvaret är jättebra och numera gör jag ju det på heltid, så jag lägger ner massor med tid och kraft på att just det mötet ska bli väldigt roligt, spännande, lärorikt och bra. Jag har en vilja att sprida känslan av att kunskap är coolt.

5. Om man som lärare har en idé, precis som du hade under din tid som lärare, hur förverkligar man den? Hur går man från tanke till handling?
Det handlar, som så ofta, om att våga TRO. Att inte fastna i något slags ”inte ska väl lilla jag”. Våga testa, ta kontakt med människor som kan mer. Bestäm dig för att ge det en ärlig chans. Det gäller att våga tänka lite annorlunda ibland – det är då det kan hända riktigt fantastiska saker!

dagens-grej

Smarta, digitala läromedel med Digilär

FEM SNABBA – LÄR KÄNNA ETT AV VERKTYGEN I SKOLON
I FOKUS: Digilär med Lena Gode, kontorschef på
Digilär , Stockholm

lena-gode-kontorschef-stockholm-digilar
Lena Gode, kontorschef på Digilär i Stockholm.

Med en mening: vad är Digilär?
Digilär är ett komplett och smart digitalt läromedel som får eleverna att reflektera och som låter lärarna fokusera på att undervisa!

Hur fungerar Digilär?
Digilär är en webbaserad lärobok. Eleverna loggar in och har allt tillgängligt i ett, t.ex. både texter och övningsdel i språk, antologier med hundratals texter i svenska eller kartor integrerat med texter i SO. Vi utnyttjar alla digitala möjligheter med egna filmer och bildberättelser, interaktiva och självrättande övningar och diagnoser med direkt feedback samt mängder av länkar som anknyter till nutiden.

Digilärs ikon.

Vilka kan använda Digilär?
Digilär är utvecklat för årskurs 7-9 och gymnasiet i nuläget.

Vilka möjligheter finns det med Digilär?
Möjligheterna är oändliga! Framför allt kan du som lärare följa dina elevers utveckling, se att de ligger i fas och har allt material samlat när det är dags för bedömning. Lärarna slipper lägga timmar på att skapa material för sina elever, här finns allt källsäkert och korrekt och i enlighet med kursplanerna. Men innehållet är självklart anpassningsbart och lärarens egna uppgifter hamnar på samma ställe som de befintliga om man lägger till dem. Dessutom uppdaterar vi materialet kontinuerligt och lägger till både nytt material och nya funktioner. Vi slutar aldrig att utvecklas!

Varför vill Digilär vara med i Skolon?
Eftersom vi verkar för att underlätta arbetet för lärarna tycker vi att det är självklart att vara med i Skolon. Det är dessutom den bästa vägen att gå för att uppnå integrering mellan Digilär och andra hjälpmedel som skolor använder, som t.ex. molntjänster och olika bedömningsplattformar. Detta är mycket efterfrågat av våra kunder som inte vill skriva planeringar och bedömningar på flera olika ställen!

 

Lär dig världens geografi på ett roligt sätt – tillsammans med en miljon andra!

mw_500-bw
Marianne Wartoft från Seterra.

FEM SNABBA – LÄR KÄNNA ETT AV VERKTYGEN I SKOLON
I FOKUS: Seterra med Marianne Wartoft

Med en mening, vad är Seterra?
Seterra är ett digitalt läromedel med över 100 olika övningar för att lära sig namngeografi.

Hur fungerar Seterra?
Användaren får upp en karta på skärmen och uppmanas i tur och ordning att klicka på de olika geografiska platserna. Klickar hen rätt första gången blir området vitt, om hen klickar rätt andra eller tredje gången blir det gult, och tar det fyra försök eller mer blir det rött. Målet är att få hela kartan vit. En enkelt koncept som visat sig fungera otroligt väl genom åren!

Vilka kan använda Seterra?
Seterra passar bäst för årskurs 3-9.

seterra_icon_256
Seterras ikon.

Hur föddes idén till Seterra?
I slutet av 1990-talet tog jag fram en serie utbildningsprogram för Windows för att lära sig olika ämnen, t.ex. språk. Eftersom jag alltid varit lite fascinerad av kartor, så föll det sig naturligt att utöka samlingen med ett geografiprogram, som fick heta Seterra. De andra programmen har i stort sett fallit i glömska vid det här laget, men Seterra lever vidare! Onlineversionen har idag 1 000 000 unika besökare i månaden.

Hur kommer det sig att Seterra ville vara med i Skolon?
Jag har länge varit medveten om att skolor ogärna vill använda sajter med reklam på, men samtidigt måste jag ju leva på något. Att själv sälja licenser för en reklamfri variant har inte känts som ett alternativ, eftersom det skulle bli för mycket administration för både mig och skolorna. Skolon löser detta dilemma på ett elegant sätt!

seterra_sverige
I Seterra kan du testa dina kunskaper om geografin i Sverige: landskap, län, städer, m.m.seterra_europa
Du får flera försök på dig att pricka in stad eller land rätt, vilket tydligt markeras i olika färger.

seterra_usa
Varför inte prova att se hur mycket du kan om USA:s städer och stater?

Praktiskt och digitalt lärande för förskolan: Fem snabba med Kimmie Kameleont

kimmie
Pernilla och Emmie från Törnands Learning Items.

Kimmie är ett smart digitalt verktyg där barnen med hjälp av QR-koder tilldelas 99 spännande och lärorika uppdrag som får igång hjärnkontoret på olika sätt. Hur lång är en toarulle? Hur många stenar får plats i en spann? Fundera, testa, prova och jämför vad kompisarna har att säga! Vi pratade med skaparna av Kimmie Kameleont, Pernilla Andersson och Emmie Törneryd på Törnands Learning Items, för att veta mer.

Med en mening, vad är Kimmie Kameleont?
Kimmie Kameleont är ett digitalt läromedel som förenar det praktiska med det digitala!

Hur fungerar Kimmie Kameleont?
Kimmie Kameleont är uppbyggt av 99 QR-koder på en stor affisch, där varje kod gömmer ett uppdrag som utförs praktiskt. Ta din mobila enhet och scanna.

Vilka kan använda Kimmie Kameleont?
Alla, men läromedlet är främst förankrat i läroplanen för förskolan.

Hur föddes idén till Kimmie Kameleont?
När vi var ute och höll föreläsningar runt om i Sverige märkte vi att ett behov av ett nytt digitalt läromedel fanns, något som inte var en applikation.

Hur kommer det sig att Törnands Learning Items ville vara med i Skolon?
Skolon är en bra samlingsplats, ett sätt för oss att nå ut!

IMG_2584

Skrivning.se – lösningen för säkra prov i skolan

ikon
Ikonen för Skrivning.se i Skolons Bibliotek.

FEM SNABBA – LÄR KÄNNA ETT AV VERKTYGEN I SKOLON
I FOKUS: Skrivning.se med Markus Umefjord

Med en enda mening: vad är Skrivning.se?
Skrivning.se är ett verktyg för skolor som vill kunna låta sina elever göra säkra, webbaserade prov från dator eller surfplatta.

Hur fungerar Skrivning.se?
Skrivning.se är en webbaserad lösning för skrivna prov, dvs. prov där man skriver uppsatsliknande texter, och prov där man svarar på frågor i ett formulär. Förutom själva provgränssnittet finns säkerhetslösningar som förhindrar att elever samarbetar eller på annat sätt fuskar i provsituationen.

Vilka kan använda Skrivning.se?
Skrivning.se är i första hand riktat till gymnasieskolor med 1-1-lösningar, dvs. där eleverna har varsin dator eller surfplatta som kan användas i provsituationen. Det finns även grundskolor och högskolor som använder och utvärderar Skrivning.se.

Hur föddes idén till Skrivning.se?
2011 föddes idén tack vare kontakt med en lärare på en gymnasieskola i Umeå som beskrev hur de hade använt sina datorer i samband med ett nationellt prov i svenska. Våra grundare bedömde att det fanns mycket man kunde åstadkomma med en dedikerad lösning, dels för att lösa säkerhetsutmaningarna, och dels för att underlätta för lärare och elever. Under 2011 pilottestades den första versionen av Skrivning.se på samma skola, och sedan 2012 har Skrivning.se funnits tillgängligt för alla skolor.

Hur kommer det sig att Skrivning.se ville vara med i Skolon?
Skolon är en viktig marknadsföringskanal och en partner som underlättar flera av våra tekniska utmaningar, t.ex. integrationer mot skolornas egna system. Vi tror på att synas i ett bredare sammanhang och Skolon är en intressant och viktig spelare som vi tror kommer att kunna påverka och förändra marknaden för skolmjukvara på kort och lång sikt.

01_lärare_skapa_skrivning

Skrivning.se erbjuder en lösning för säkra prov och uppgifter.

02_elev_skrivvy

Elevens vy vid uppsatsskrivning. Skrivning.se har stöd för stavnings- och grammatikkontroll på: svenska, engelska, tyska, franska, spanska och danska. Det är upp till läraren att välja om en skrivning ska ha detta stöd eller inte.

03_elev_inlämning

Automatisk inlämning av uppgift. När uppgiften eller provet är inlämnat, kan läraren både rätta och ge omdömen direkt i systemet och därefter kan eleven ta del av detta utan att läraren behöver göra något mer.

06_lärare_självrättande_prov

Rättning av prov blir nu enklare för lärare. Det är möjligt att samrätta med andra lärare och det går också att skriva ut proven. Förenklad inlämning, smidigare rättning.

Fem snabba med Schoolido

Hanna Harge
Hanna Harge, en av grundarna.

Schoolido är Skolons senaste samarbetspartner och för att ni ska få lära lärtjänsten lite närmare, så pratade vi med en av Schoolidos grundare, Hanna Harge.

Med en enda mening: vad är Schoolido?
En multimodal superlärtjänst för elever och lärare i åk 7-9.

Hur fungerar er lärtjänst?
Enkelt, här finner man planeringar i olika ämnen, sökfunktion för allt innehåll kopplat till kursplaner, sin personliga statistik, quiz, uppgifter och forum för frågor. Eleven har sin lärprocess med sig. Läraren har sin undervisning tillgänglig och kopplad till grupper och elever.

Vilka kan använda det?
Alla som går på högstadiet, men även första året på gymnasiet eller i åk 6. Innehållet är brett och djupt.

Hur föddes idén till Schoolido?
Det var en son till en av grundarna som, när han gick på högstadiet, kom upp med idén. En samlad plats, där man alltid har lärprocessen tillgänglig.

Hur kommer det sig att Schoolido ville vara med i Skolon?
Skolon är lösningen på skolans stora utmaning med infrastruktur och distribution. Enkelhet och tillgänglighet är centralt. Att flytta bort admin för licenser och inlogg från lärarna, till en central lösning.

Schoolido bild1

Schoolido, lärtjänsten för högstadiet som hjälper dig att lära på just ditt sätt.

Schoolido NY1
11 olika ämnen samlade på ett ställe.

Schoolido NY2

Få en bra överblick och sök efter det du letar efter.

Skärmavbild 2016-02-08 kl. 14.11.03

Fördjupa dig i det ämne du är intresserad av eller vill lära dig mer om, t.ex. geografi.

Fem nya appar i Skolon – Minilobes!

Whale on the moon Johan
Johan Törnqvist, en av grundarna av Whale on the Moon.

Den uppmärksamme har märkt att det har dykt upp inte mindre än fem nya appar i Skolons Bibliotek! Det är mobil- och surfplatteapparna Minilobes som utvecklats av Whale on the Moon. I kommande inlägg kommer vi att presentera apparna, men innan dess tog vi en pratstund med en av grundarna och den legitimerade läkaren med specialistkompetens i psykiatri – Johan Törnqvist. Johan såg i sitt arbete hur väl barn interagerade med digitala produkter och påbörjade därför projektet Whale on the Moon, med syftet att stimulera barns lärande och utveckling.

Vad är Whale on the Moon?
Whale on the Moon utvecklar och tillhandahåller digitala lärospel för barn med syfte att bidra till alla barns rätt till lärande och utveckling.

Hur fungerar Whale on the Moon?
De digitala lärospelen ”Minilobes” fungerar till smarta telefoner eller läsplattor. Whale on the Moon har för avsikt att producera nya lärospel framöver inom olika ämnesområden med successivt förbättrad funktionalitet och kvalitet.

Vilka kan använda spelen Minilobes?
Skolor som tecknar årlig licens för lärospelen har rätt att använda lärospelen som en del av sin verksamhet. Pedagoger kan även hänvisa föräldrar, då flertalet av Minilobes-lärospelen finns att ladda ner utan kostnad för privat bruk.

Hur föddes idén till Whale on the Moon?
Idén till Whale on the Moon föddes ur ett engagemang att bidra till barns lärande och utveckling. Som en del i vårt arbete var det uppmuntrande att se hur digitala enheter engagerade alla barn oavsett förutsättningar för inlärning. Om valen kan ta sig till månen så finns det hopp och vi utgår från att alla barn kan lära om de bara ges rätt förutsättningar.

Hur kommer det sig att Whale on the Moon ville vara med i Skolon?
Vi tycker Skolon är en bra plattform för att nå ut till Sveriges skolor och förskolor på ett effektivt sätt, så att dessa på ett enkelt sätt kan få tillgång till våra lärospel.

Övriga fakta om Whale on the Moon:
– Erbjuder spel till barn i åldern 3-12 år.
– Spelen Minilobes finns i svensk och i engelsk version. Fungerar bra i syfte om att lära sig sitt modersmål, men även för elever som lär sig svenska eller engelska.
– Fokuserar på ämnena språk och kommunikation: att förstå och känna igen ord, lära sig att uttala ord, hur de stavas, lära sig begrepp, förskolekunskaper och skolkunskaper.
– Arbetar utifrån mångfald och jämställdhet.

Minilobes fafafa
Vill du veta mer om de fem Minilobesapparna? Håll utkik i bloggen för appresentationer eller läs mer i Skolons Bibliotek!

Välkommen, Mattebageriet!

Calle_Magnell_Mattebageriet
Calle Magnell.

Tadam! Pi Idé bidrar med två nya appar i Biblioteket: Mattebageriet 1 – börja räkna och Mattebageriet 2 – Räkna vidare. Calle Magnell från Pi Idé berättar mer om Mattebageriet här i allmänhet och i kommande inlägg får ni lära er mer om respektive app.

1. Med en enda mening: vad är Mattebageriet?
Ett nytt och roligare sätt att lära sig matte, där eleven ser vad som händer när tal läggs ihop eller dras ifrån varandra.

2. Hur fungerar Mattebageriet?

Som något av en ”lärare i fickan” som visar, hjälper och uppmuntrar eleven.

3. Vilka kan använda Mattebageriet?
Från 5 år och uppåt.

4. Hur föddes idén till Mattebageriet?

När vi startade Montessoriskolan Pilen i Trelleborg och såg behovet av ett roligare sätt att lära ut matte.

5. Hur kommer det sig att Mattebageriet ville vara med i Skolon?

Verkar vara rätt plattform att nå skolor i Sverige.

mattebageriet ikoner
Håll utkik efter Mattebageriets ikoner i Biblioteket.

Röster om Mattebageriet:

”Min roll som pedagog underlättas väldigt mycket, eftersom spelen går så bra att individanpassa. Jag har 27 elever i den här klassen och alla ligger på olika nivå. Här har jag alla möjligheter att lägga det på rätt nivå för varje barn.”
– Charlotte Nilsson, grundskollärare 1-6 Lilla Alby skola

”Jag märker att de som är lite svagare har fått kläm på matten. Så det är roligt. Och framför allt när det blir så visuellt, att de ser. Och så har de ´hjälpgubben´som visar – det är bra. Då behöver de inte ha mig till hjälp hela tiden, utan kan jobba själva”
– Gisella Lopez-Johansson, grundskollärare 1-6 Lilla Alby skola

”Min son hade svårt med minus. Nu kan han räkna tal upp till tio flytande. ´Matematik är roligt´, sa han när han fattade subtrahera.”
– Bassam Fahkro, pappa Trelleborg

”Medan många läromedel i matematik, särskilt för de lägre stadierna har allvarliga brister anser jag att Mattebageriet väsentligen stärker barnens taluppfattning och förståelse för positionssystemets uppbyggnad och funktion.”
– Per-Olof Bentley, docent i matematikdidaktik vid Göteborgs universitet


I kommande inlägg kommer ni att få en presentation av apparna, så håll utkik!

Ny app i Biblioteket: Enki

Idag är det dags att lära känna vårt senaste tillskott av appar i Biblioteket – nämligen Enki! Enki är ett underhållande och nyskapande spel för elever i ämnena matte, NO och engelska. Eleverna får utforska en spännande och lärorik värld och även läraren får följa med på färden. Vi låter Steinar Aas från Enki berätta mer.

steinar enki
Steinar Aas från Enki.

1. Med en enda mening: Vad är Enki?
Enki är spelbaserat och tvärvetenskapligt lärande för det digitala klassrummet – lokalt eller globalt.

2. Hur fungerar Enki?
Tekniskt så är Enki utvecklat med HTML5 och det gör att det ställer få krav på användaren. Uppkoppling till internet och en webbläsare är det enda man behöver.

Enki logga
Ikonen i Biblioteket.

Generellt så spelar eleverna tillsammans i en social miljö, något som ofta ökar motivationen och arbetslusten. Vi har tagit vara på många klassiska spelmetoder som gör att eleverna får naturliga pauser mellan uppgifterna och att de får stor variation. I spelet finns det också många delar som gör att eleverna måste vara lite försiktiga, och det gör att man som spelare är aktiv under hela sessionen. Läraren kan genom ett verktyg följa allt som sker i spelet och kan även få ut all relevant information och styra sessionen från detta. All statistik visas också i realtid.

3. Vilka kan använda Enki?
Enki skola passar bäst för årskurs 3-6.

4. Hur föddes idén till Enki?
Jag studerade ett masterprogram vid högskolan i Oslo och 2011 hade vi ett projekt där vi ville ta fram ett koncept som vi tyckte saknades digitalt i skolan. Spelbaserat lärande kom snabbt fram som idé på ritbordet.

5. Hur kommer det sig att Enki ville vara med i Skolon?
Genom aktiviteter med IST i Norge, blev vi introducerade till Skolon som berättade om sitt system. Detta tyckte vi var spännande och vi är väldigt glada över att vi inledde ett samarbete. Genom Skolon blir Enki en ännu bättre produkt! Speciellt p.g.a. mindre administration för skolan och läraren.

Enki facebook

Enki passar elever mellan 8-12 år och är 100% webbaserat.

Enki print screen 1
I Enki lär sig eleverna att samarbeta.
Enki print screen 3
Olika världar utforskas i ämnena matte, NO och engelska.

Enki print screen 2

Eleverna får lösa intressanta uppgifter.

Sök i bloggen

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Användare & kommuner
Inspiration & kunskap
Mässor/events
Nyheter/media
Partners
Tips & trix
  • Kategorier