Norrköpings kommun: ”Datorn är definitivt mer ett verktyg och tillgång än apparat idag – och det är precis så det ska vara!”

I FOKUS:
Pamela Pålsson
Systemförvaltare, Norrköpings kommun

Du har tills nyligen arbetat som lärare på Djäkneparkskolan i Norrköping och nu arbetar du centralt som systemförvaltare för hela kommunens skolor. Vad innebär ditt arbete?
Mycket riktigt, idag är jag systemförvaltare för G Suite här i kommunen. Jag förvaltar implementeringen, ser över systemen och ser till att vi följer utbildningskontorets IKT-plan för alla skolor.

Tidigare, som lärare, var jag ansvarig för pedagogiken och eleverna i klassrummet. Jag älskade att vara lärare, men nu är det dags att prova på något nytt, vilket är väldigt roligt!

Vad är aktuellt hos er i Norrköping just nu?
Vi har precis inlett ett digitala-prov-projekt, vilket innebär att vi kommer att genomföra våra nationella engelskprov för åk 9 i G Suite-domänen. Nu ser vi till att preppa alla devices, så att det fungerar som det ska. Vi kommer att testa på riktigt med elevgrupper för att se hur det fungerar i praktiken. Det får t.ex. inte ta mer än fem minuter att logga in för att skriva sin uppsats och det måste självklart också fungera på ett säkert sätt, då när det gäller nationella prov finns en hel del direktiv att följa.

Idag är hela gymnasiet och nästan hela 7-9 inne i en-till-en-konceptet. Målet är att fortsätta implementeringen med år 4-6.

Hur kan din erfarenhet som lärare i klassrummet användas för din nya roll på central nivå?
Det är verkligen till jättestor nytta att ha erfarenheten från klassrummet, för jag vet vad som krävs av en lärares arbete, som ju är ett viktigt uppdrag. Jag vet framför allt hur viktig tiden är – allt från planering, lektion, teknik som ska fungera, att alla ska ha med sig sina verktyg och förstå dem, men också tiden för efterarbete och det sociala uppdraget.

I min roll som systemförvaltare, så gäller det att ha alla dessa aspekter i åtanke, när det t.ex. gäller implementering av någonting nytt. Det ska gå smidigt, kännas enkelt och inte ta upp tid från läraren.

Det gäller också att veta att alla lärare är på olika nivåer och att inte tappa någon på vägen, d.v.s. att se till så att alla förstår syftet med den nya tekniken och att alla får möjligheten att lära sig hur det kan användas för att vara en tillgång i lärandet och för eleverna.

Har lärarens syn på teknik förändrats under dina år som lärare?
När jag var student så fanns det så många lärare jag såg upp till, men när datorn kom så var det många som blev lite rädda, vilket resulterade att de ”gick tillbaka” och hamnade efter, istället för att hänga med. Andra lärare var jättenyfikna och anammade den nya tekniken, så även den erfarenheten säger mig att det är nyttigt att veta att alla har olika kunskaper och olika lätt och svårt för att ta till sig nya saker. Det är viktigt att alla känner att de VÅGAR fråga och att de som kanske vet lite mer på detta område hjälper sina kollegor. Kollegialt lärande är så oerhört betydelsefullt! Så, glöm inte att titta åt sidan, hur går det för min kollega? Kan jag hjälpa denne på något sätt?

Hur känner eleverna kring teknikens framfart?
Det är rätt roligt att det har gått så fort framåt! För ca 8-9 år sedan var jag mentor för en niondeklass som fick sina första Macbooks i skolan. Då såg eleverna datorn mer som en apparat, för många behöll sina skrivblock och pennor och förde sedan över sina handskrivna anteckningar i datorn, vilket ju innebar mer att göra för dem.

Idag har elever ofta en grundläggande digital erfarenhet i form av paddor och appar från förskolan och mobiler hemifrån. Digitalisering för elever idag är en självklarhet, något som hör till. De tycker att det är skönt att t.ex. kunna få text uppläst och använda olika tilläggsprogram och hjälpmedel, så datorn är definitivt mer ett verktyg och tillgång än apparat idag – och det är precis så det ska vara!

Lämna ett svar