Lidingö stad: ”Digitala verktyg motiverar, skapar nyfikenhet och man lär sig mer om man är motiverad”

Cecilia Haglund, rektor.
I FOKUS
Cecilia Haglund

Rektor, Bodals skola, Lidingö

Hur ser den digitala satsningen ut i Lidingö stad?
Lidingö stad har gått in med visionen om att digitalisera skolan, vilket resulterat i att det har införts Chromebooks och att man satsar på system och plattformar som underlättar undervisningen, i form av t.ex. single sign on-lösningar. Vi har också sedan tidigare arbetat med G Suite (GAFE). Det har gått snabbt framåt i vår kommun och arbetet med digitaliseringen har gått mycket smidigt, vilket vi har arbetat hårt för att det ska kännas enkelt.

Bodals skola, där jag är rektor, är först ut med att satsa på en-till-en till alla elever. F-4 kommer att få arbeta med iPads och årskurs 5-9 kommer att få arbeta med Chromebooks. Gemensamt för hela skolan är att vi håller på att arbeta fram en IT-plan med en röd tråd för vad man ska arbeta med, när man ska arbeta med det och hur man ska arbeta med det. Detta för att garantera att eleverna får rätt verktyg att arbeta med, både gällande hård- och mjukvara.

Vilka fördelar finns det gällande att digitalisera skolan och hur kan det främja lärandet?
Elevers olika behov är en stor del i det hela. Med digitalisering blir det möjligt att individualisera. Både att man kan ge extra stöd till de elever som behöver det, men också att elever som behöver extra utmaningar får detta. Det blir även en ny form av tillgänglighet – att deras böcker, läromedel, anteckningar och kommunikation finns med dem hela tiden.

Digitala verktyg motiverar, skapar nyfikenhet och man lär sig mer om man är motiverad. Det är också positivt att man kan variera sina arbetssätt, vilket lockar eleverna. Det är viktigt att skolan är rolig – det ska ju vara kul att lära sig! Vi jobbar t.ex. mycket med programmering, vilket många elever har fått upp ögonen för.

Målet med digitaliseringen är att nå alla elever, oavsett behov. Digitalt blir personligt –  vi möter eleverna där de är.

När man som ni satsar på bred front gällande digitaliseringen, hur får man med sig alla lärare och elever på tåget?
Det finns ett sug från lärare och elever att arbeta digitalt. Även om vi har digitala verktyg som vi använder redan idag, så finns det ett intresse för att hitta nya vägar och arbetssätt genom digitaliseringen.

Vi lägger fokus på kompetensutveckling och kollegialt lärande. Vad kan vi lära oss av varandra? Vi har också en duktig IT-samordnare som driver arbetet framåt, som vill hitta de bästa lösningarna och stötta lärarna i sin vardag. Det måste fungera i klassrummet och där är vi duktiga på att stötta och hjälpa varandra igång.

På våra konferenser ägnar vi en hel del tid åt att utbilda, svara på frågor, lyfta farhågor och berätta om varför digitalisering är nödvändigt och vilka fördelar som finns. Digitalisering är framtiden och det gäller att visa ​nyttan​ för lärarna. Att vi förbereder eleverna för framtiden och att berätta om vilken skillnad det faktiskt gör för dem – och alla lärare vill ju göra skillnad!

Hur kommer ni att arbeta med uppföljningen av satsningen?
Vi kommer att följa upp kontinuerligt, för vid en större satsning är det viktigt att följa upp och utvärdera. Det kan vara allt från kartläggning om vad du använder dig av i undervisningen eller vilka delar vill du ha mer kompetensutveckling i.

Vi måste se till att verktygen kommer till användning på rätt sätt. Allting löser sig inte bara för att man har verktygen, utan de måste också användas rätt och träffa det mål man har. Ibland passar det t.ex. bättre att arbeta analogt. Det gäller att hitta både balans och variation – och utvärdera när digitaliseringen gör nytta.

Det gäller även att stämma av med eleverna och få dem att känna sig delaktiga, då de både vet vad som finns tillgängligt och har ett otroligt sug efter nya verktyg. De är inte rädda för nya saker, utan vill vara med och upptäcka!

Lämna ett svar