”Läraryrket ska jämställas med andra yrken som har motsvarande akademisk bakgrund”

Herman Katea, årets lärare inom digitalisering.

Vem: Herman Katea, gymnasielärare i matematik och kemi i Farsta. Utsedd till ”Årets lärare inom digitalisering” på Lärargalan 2016.

Hej, Herman! Du tilldelades utmärkelsen “Årets lärare inom digitalisering” på Lärargalan 2016. Hur känns det?
Det är svårt att beskriva. Det känns som en slags kombination av att man känner sig hedrad och bekräftad. Det är roligt att få denna typ av “kvitto” på sina insatser och jag önskar samtidigt att alla duktiga lärare får uppleva denna underbara känsla. Att få en sådan utmärkelse ger drift och energi som räcker livslångt, samt öppnar upp en rad möjligheter och banor för ett framgångsrikt yrkesliv.

Vad kännetecknar en bra lärare?
En bra lärare är en person som ser varje individ och möter den där den är. Som arbetar för att eleverna utvecklas till självständiga individer och involverar dem i arbetet, så att de känner sig delaktiga och har möjlighet att påverka och utveckla egna arbetssätt. Engagerad, har god relation till sina elever, har höga förväntningar på dem, ställer krav och är rättvis.

Hur arbetar ni digitalt på er skola?
Det är svårt att sammanfatta fyra års arbete i några rader. Summerat kan jag säga att vi kombinerar nyckelfaktorerna för lärandet med IKT för att nå undervisningsmålen. Med senaste forskningsresultat som stöd kombinerar vi olika digitala resurser i form av webbappar, hemsidor och program för att åstadkomma ett komplett digitaliserat arbetssätt. Hela arbetet, d.v.s. planeringen och att synliggöra målen för eleverna, överblick och repetition, examination, återkoppling, samt själv- och kamratbedömning görs med digitala verktyg.

Vilka hinder finns det för att digitalisera skolan?
När du ger dig ut i en okänd mark går det alltid trögt i början. Tekniken kan krångla eller sluta fungera. Eleverna är inte vana vid att arbeta med det nya verktyget och vissa vill inte göra det eller ger upp. Dessa är naturliga hinder som man så småningom kommer över. Det finns även “onaturliga” eller “onödiga” hinder, om man vill kalla det så. Det kan vara begränsningar, avtal, ekonomiska intressen och politiker/chefer som saknar pedagogiska erfarenheter och inte har någon aning om vad som fungerar för lärare och elever. Dåliga datorer, irrelevanta programvaror och dålig nätuppkoppling är några andra exempel. Det behöver inte vara dyrt för att det ska fungera. Låt lärarna välja sina arbetsverktyg istället.

Har du några tips att dela med dig av till andra som vill komma igång med digitalt lärande?
Du ska alltid börja med att sätta upp ett realistiskt och tydligt mål. När du vet vad du vill, söker du efter resurser och verktyg. Börja med en sak i taget, arbeta tillsammans med kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte – det sparar tid. Var tålmodig och ge inte upp när tekniken krånglar eller eleverna vägrar. Testa ordentligt och utvärdera.

Hur vill du att framtidens skola ska se ut?
Jag vill att framtidens skola ska vara en statlig institution som sprider kunskap och erbjuder utbildning oberoende av socioekonomiska eller demografiska faktorer. Utbildningen ska inte påverkas av var skolan är belägen eller vilken huvudman står bakom. Läraryrket ska jämställas med andra yrken som har motsvarande akademisk bakgrund. Lärarna ska få vara experter och arbeta med vad de är utbildade till.

Lämna ett svar