”Lära nytt är det bästa och det vill jag förmedla”

Anna Karlsson
Anna Karlsson.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Anna Karlsson, förstelärare på Rålambshovsskolan, samt bronsmedaljör i tävlingen om världens mest innovativa lärare

200 000 personer tävlade om att bli världens mest innovativa lärare och du tog hem bronsmedaljen! Hur gick det till?
Jag dokumenterade hur jag arbetade med stöd av digitala resurser, samt min pedagogiska tanke i undervisningen. Hur jag och eleverna arbetar tillsammans, skapade ett gemensamt material. Vi arbetade gemensamt för att göra en bra arbetsmiljö där alla var delaktiga. Allting kopplades till styrdokument, samt en genomsyrande tanke för formativ bedömning. Utöver detta lyftes även arbetet med projekt fram med robotprogrammering i fokus. Efter att jag hade fått utmärkelsen här i Sverige, så startade en underbar resa för mig. Jag fick lära mig så enormt mycket och träffa härliga inspirerande lärare ifrån hela världen. Fick möjlighet att delta i innovativa lärarforum, samt delta i fortbildningstillfällen.

Hur känns det att få det erkännandet i sin yrkesroll?
Såklart är det roligt och öppnade många dörrar och möjligheter att knyta ett kontaktnät utanför skolan, vilket i nästa steg har givit mig mycket erfarenhet och att utvecklas i min yrkesroll.

Du blev också 2014 utsedd till årets inspiratör. Berätta!
En av följderna från resan som innovativ lärarpristagare var att jag kom i kontakt med en entreprenör som var sugen på att skapa en matteapp, Mattebageriet. Min nyfikenhet och engagemang för matematik har gjort att jag fungerat som pedagogiskt bollplank i denna app, samt flera projekt. Jag känner mig smickrad över att få utnämningen ”inspiratör”. Det är mitt uppdrag att inspirera, men att få göra det utanför skolans väggar och att andra tycker att jag inspirerar är enormt smickrande och roligt.

Hur har du gjort för att ta dig dit du är idag, hur har du hittat inspiration?
Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att min egen skolgång var så inspirerande och vill ge dagens unga något annat. Lära nytt är det bästa och det vill jag förmedla. Vilka som har inspirerat mig är nog närmast min mamma, mina kollegor och vänner. Allt är möjligt!

Vad är det bästa med läraryrket?
Glädje, utmaningen att vara flexibel att leva i nuet. Känslan när eleverna känner att de lyckas.

Hur ser det ut digitalt i svenska skolor idag enligt dig?
Det finns många inspirerande och helt fantastiska pedagoger som vill arbeta digitalt och vill utveckla lärandemiljön, eller om jag ska säga ”berika lärandemiljön”. Men resurser saknas för att vi ska kunna komma över tröskeln att lyfta ett helt kollegium. Det ska vara lätt att använda digitala resurser.

Vilka hinder finns det för att digitalisera skolvärlden?
Ekonomiska, samt organisatoriska hinder. Men detta är en fråga om hur resurser fördelas och prioriteras.

Vilka fördelar finns det för att digitalisera skolan?
Skolan ska spegla vårt samhälle, samt följa med i utvecklingen. Helst ska den väl ligga i framkant av utvecklingen. Så vilka nackdelar finns?

Hur tror och hur vill du att framtidens digitala skola ska se ut?
Skolan ska vara flexibel och lätt kunna byta kanaler för informationsflöden, då dessa ständigt förändras och utvecklas. Att de digitala resurserna följer den samtida utvecklingen. Pedagoger som driver en skola i tiden och lyfter in den senaste digitalutvecklingen i klassrummet. En skola som drivs av nyfikenhet, framåtanda, samarbete samt innovationstänkande.

Hur kan man på ett bra sätt inspirera andra till digitalt lärande? Tips!
• Det viktigaste är att våga misslyckas.
• Att våga prova.
• Att vara nyfiken och se användningsområden i skolmiljön.

Nästa steg är att implementera och att arbeta tillsammans är för mig förutsättningen att lyckas. Gemenskap och att arbeta i team gör lärande roligt och engagerar, vilket i nästa steg ger möjlighet att utmana varandra, till vidareutveckling.

Lämna ett svar