“Jag skulle vilja säga till alla som verkar inom skolan att kasta ut jante genom fönstret och visa på allt gott som sker”

Frida Monsen
Frida Monsén.


KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE

I fokus: Frida Monsén, Legitimerad lärare Sv/SO, samt digital utvecklingsledare på Fjällenskolan i Järfälla kommun

Hur tänker du om framtidens lärande?
Vi behöver bli väldigt mycket bättre på att utnyttja den kraft som finns i det informella lärandet och se det som en tillgång i skolan, istället för att bara identifiera problem med t.ex. sociala medier. Att kunna styra sin egen lärprocess kommer därför att vara väldigt viktigt, och där behöver vi lärare bli ännu bättre på att lära ut och synliggöra ickekognitiva förmågor kopplat till detta. Hur lär man ut förmågan att ta ansvar till exempel? För att skolan ska få möjlighet att förändras på det sätt som är nödvändigt måste vi också släppa rädslan för att misslyckas. All verklig förändring kräver att vi vågar släppa kanten och stå ut med att det kanske inte blir som vi tänkt oss till en början.

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Digitaliseringen behöver vara en självklar del av lärandet på samma sätt som att det är en självklar del av samhället.

Vad hoppas du att vi som samhälle uppnår när vi digitaliseras och lärande utvecklas till nya nivåer?
Jag hoppas att digitaliseringen på sikt kommer att frigöra mer tid att skapa och arbeta med sådant som får oss att må bra och som vi och samhället utvecklas av.

Vad är din målbild för det du gör för att bidra till framtidens lärande och bättre nyttjande av digitaliseringens möjligheter?
Mitt mål är att digital kompetens ska vara en självklar del av lärandet i skolan. Alla, såväl lärare som elever, ska känna sig trygga med att skapa digitalt, men också källkritiskt granska information från nätet. Man har identifierat utmaningar kopplat till djupförståelsen av digitala texter och har strategier för att behandla informationen på ett kvalitativt sätt, så att den kommer lärandet till godo.

Vad anser du att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Som jag ser det är det skolornas ovilja/bristande möjlighet att satsa ekonomiska resurser på teknisk och pedagogisk kompetens kopplat till digitaliseringen. Man köper in iPads eller datorer och tror att det är klart så. Om kompetensen inte finns tillgänglig i vardagen är många lärare mindre benägna att ta risker och prova nya saker och då stannar utvecklingen av.

Vad tror du blir följderna om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
Risken är att skolans status kommer att fortsätta sjunka och vi kommer ha fortsatt svårt att rekrytera unga lärare. Vi som institution kommer att sakna trovärdighet om vi inte klarar av att följa med i samhällets utveckling.

Vilka fördelar skulle vi kunna skapa när vi tar oss förbi dessa hinder?
Genom att ha teknisk och pedagogisk kompetens på plats skulle vi få skolor där tekniskt strul inte skulle behöva ta en massa tid och energi från lärarna och då skulle många säkert vara mer benägna att inkludera digitala verktyg i sin undervisning. Att anställa en person som ansvarar för att den pedagogiska utvecklingen kopplas till användandet av de digitala verktygen gör att klyftorna mellan lärare kan jämnas ut och att de som annars inte skulle veta hur de kommer igång får ett naturligt bollplank och skyddsnät vid eventuella misslyckanden. Målet är självklart att alla lärare ska vara digitalt pedagogiskt självgående på sikt, men under en övergångsperiod kan en sådan tjänst göra stor skillnad.

Kan du ge ett konkret exempel på vad du gör för att bidra till en positiv digitalisering av lärande?
Jag läser mycket forskning inom området, både svensk och internationell, och försöker se till att majoriteten av det vi gör inom digitaliseringen på Fjällenskolan ska vara forskningsförankrat. Ett visst utrymme måste alltid finnas för att göra nya erfarenheter också! Jag skriver och reflekterar en hel del över det vi gör och försöker att dela med mig både av material och goda exempel till andra skolor/kommuner, både via föreläsningar och andra nätverk.

Vad önskar du att någon annan skulle göra?
Jag önskar att det skulle ställas tydligare krav på skolorna kring vad som förväntas av dem kring digitaliseringen.

En rekommendation från dig på något man kan göra för att bidra till utvecklingen. Till vem och vad?
Jag skulle vilja säga till alla som verkar inom skolan att kasta ut jante genom fönstret och visa på allt gott som sker. Dela, uppmuntra och diskutera. Alla idéer är värda att testas åtminstone en gång.

Lämna ett svar