”IKT-baserad undervisning måste bli vardag. Då kan vi komma åt ett annat lärande än nu”

Jacob
Jacob Möllstam, lärare på Jonsereds skola.

Näst på tur i vår serie ”7 kloka personer om framtidens lärande” är Jacob Möllstam. Vem är Jacob?
Jag är grundskollärare på Jonsereds skola, en av Sveriges äldsta fortfarande aktiva skolor. Jag är lärare i matematik, NO, engelska och svenska för grundskolans tidigare år. Förutom att jag undervisar, så delar jag på det praktiska och pedagogiska IT-ansvaret av vår en-till-en-satsning. Vid sidan av mitt lärarjobb skriver jag lite krönikor, håller lite föreläsningar och andra roliga grejer med koppling till skola och lärande.

Hur tänker du om framtidens lärande?
Vi har sedan ett par decennier en växande idé om att elevers egna lärande, i och utanför skolan, är viktigt. Ofta sätter vi etiketten livslångt lärande och då skjuter vi det lite framför oss. Det är något för resten av livet. Nej! Vi behöver se att elevers egna lärande spelar roll nu. Om skolan inte bygger på det lärandet som elever har i livet idag kommer vi aldrig kunna göra anspråk på att främja livslångt lärande.

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Vi har fastnat i en cykel av projekt. Ofta lärarinitierade projekt. Det kan ta sig uttryck av att vi bloggar, kodar, flippar eller en rad andra alternativ. Det ger våra elever en hel del, men det är dags att ta nästa steg. IKT-baserad undervisning måste bli vardag. Då kan vi komma åt ett annat lärande än nu.

Vad hoppas du att vi som samhälle uppnår när vi digitaliseras och lärande utvecklas till nya nivåer?
Jag hoppas att vi får se en samhällsomvandling lika betydelsefull som den industriella revolutionen. En skola som är relevant, intressant och viktig på det sättet att den klarar av att förbereda sina elever för en komplex och okänd framtid.

Vad är din målbild för det du gör för att bidra till framtidens lärande och bättre nyttjande av digitaliseringens möjligheter?
Att rusta elever för en komplex och okänd framtid.

Vad anser du att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Tekniken kan vi lära oss. De flesta huvudmän kan lösa implementeringen, inköpen och infrastrukturen (exempelvis vettigt wi-fi) förr eller senare. De är alla utmaningar, men ändå inget jämfört med utmaningen att hitta det kritiska förhållningssättet där vi kan ta med oss det som funkar bra idag, samtidigt som vi klarar av att göra upp med förlegade vanor som står i vägen för modernt lärande.

Vad tror du blir följderna av om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
Att vi missar att ställa om skolan för att möta dagens elever och framtidens krav på dem.

Vilka fördelar skulle vi kunna skapa när vi tar oss förbi dessa hinder?
Att vi kan modernisera skolan och lärandet vi erbjuder, så att vi bättre än någonsin förut kan förbereda våra elever.

Kan du ge ett konkret exempel på vad du gör för att bidra till en positiv digitalisering av lärande?
Sedan två år tillbaka driver vi ett EU-finansierat projekt om likabehandling på nätet, i skolan och på fritiden. Jag och min kollega Nils Karfwin föreläste ihop med våra brittiska partners om detta på SETT-mässan tidigare i våras.

En rekommendation från dig på något man kan göra för att bidra till utvecklingen.
Till vem och vad?

Visa intresse för dina elevers nätaktiviteter. Det är grunden i att kunna möta dem där de är.

Något annat du vill säga?
Killfroken.se
Skolsverige.com
Jonseredsskola.se

Lämna ett svar