“I mitt jobb som IKT-pedagog försöker jag visa på möjligheterna med de digitala verktygen”

Skärmavbild 2016-02-22 kl. 17.45.49
Annelie Medoc.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Annelie Medoc, IKT-pedagog och skoldatateksansvarig i Skurups kommun, samt bloggar/recenserar skolrelaterade appar och verktyg

Hur tänker du om framtidens lärande?
Eleverna behöver få utbildning för att klara av sitt framtida liv. I deras framtid finns ett privatliv och ett yrkesliv som de ska klara av. De behöver lära sig de kompetenser som kan behövas oavsett yrke. Jag tänker då på samarbete, att ha koll på målet med uppgiften de tar sig an, att kunna använda sig av den hjälp som finns att tillgå, o.s.v. Jag tror att många lärare behöver stanna upp lite och fundera över syftet med sin undervisning. Jobbar man utifrån läroplanen och på ett sätt som gynnar eleverna i deras framtida liv? En lärarroll ser därför annorlunda ut än vad den gjorde för bara några decennier sedan.

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Digitaliseringen, använd på rätt sätt, kan göra mycket i undervisningen. Några exempel är att elever kan få stöttning i sin inlärning, uppgifter kan göras på ett helt annat sätt än tidigare och att man kan nå ut till så många fler med sina slutprodukter. Jag tror också att eleverna genom att skapa t.ex. filmer och annat digitalt kan fördjupa sina kunskaper, då de måste analysera på ett annat sätt när de själva ska producera och att den digitala produktionen erbjuder fler möjligheter än den analoga.

Vad hoppas du att vi som samhälle uppnår när vi digitaliseras och lärande utvecklas till nya nivåer?
Jag hoppas att vi får ett samhälle där olikheter minskar vad gäller kunskaper och möjligheter till arbete. När det gäller skolan hoppas jag på en större transparens som visar vilket superarbete pedagogerna verkligen gör, så att föräldrar och politiker kan luta sig tillbaka och låta pedagogerna jobba vidare och fortbilda sig för att möta framtidens behov och krav på eleverna.

Vad anser du att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Tron på verktygen, fortbildningsmöjligheterna och spridningen, samt antalet verktyg och infrastruktur.

Vad tror du blir följderna om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
Att utbildningen eleverna får inte är ändamålsenlig. Vi har elever som inte är förberedda inför sitt vuxenliv och yrkesliv, vilket ger ännu högre kostnader.

Vilka fördelar skulle vi kunna skapa när vi tar oss förbi dessa hinder?
Elever som är motiverade, fokuserade och känner att de lyckas. Verktyg som kan underlätta pedagogens arbete att hjälpa eleven att få struktur.

Kan du ge ett konkret exempel på vad du gör för att bidra till en positiv digitalisering av lärande?
I mitt jobb som IKT-pedagog försöker jag visa på möjligheterna med de digitala verktygen. Möjligheterna gör eleverna mer engagerade och när det skapas digitalt så kan det publiceras så att man automatiskt får fler mottagare. Spridning och kommunikation över hela världen. Världen krymper. Jag håller i fortbildnings- och inspirationsmöten. Jag ser också över vilka digitala system som finns tillgängliga för pedagogerna i kommunen. Vi ska ha tillräckligt med verktyg, men heller inte för många så att det blir rörigt. I skoldatateksrollen försöker jag nå ut med vilka behov som kan finnas och förståelsen för dessa behov, samt visa vilka verktyg som faktiskt finns. Det finns massor av digitala verktyg som kan hjälpa till vid olika svårigheter i inlärningen.

En rekommendation från dig på något man kan göra för att bidra till utvecklingen.
Till vem och vad?
Jag önskar att skolledare/rektorer i hela landet ledde digitaliseringen. Det finns många som redan gör detta, men alltför många duckar och delegerar ansvaret. Det är skolledarna/rektorerna som har ledningsutbildningen och har de sedan bara en strategi och plan för digitaliseringen, så kan vi snabbare komma dit vi vill. SKL:s verktyg LIKA är ett fantastiskt verktyg att använda som hjälp i detta arbete.

Något annat du vill säga?
Jag är jätteglad för att regeringen nu gett Utbildningsdepartementet i uppdrag att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Det spretar alldeles för mycket ute i landet och för likvärdigheten behövs nu en hopsamlande kraft. Jag tycker också att det är bra att man funderar på elevens behov inför framtiden och därför funderar på att införa programmering som ämne eller på annat sätt del i undervisningen. Detta är verkligen en framtida kompetens som eleverna behöver få med sig. Jag vill samtidigt passa på att berätta att jag har två bloggar där jag samlar digitala verktyg (dator) och appar (iPad) för skolbehov. Jag skriver också recensioner på skolappar.nu och jag föreläser eller workshoppar i mitt eget företag.

Lämna ett svar