”Helhetslösningen vi har bygger på att våra lärare och elever får åtkomst till alla digitala verktyg, från en och samma plattform”

Gabriel Wallén, IT-pedagog.

Gabriel Wallén arbetar som IT-pedagog på Ellagårdsskolan i Täby, vilket innebär att samordna och skapa förutsättningar för att lärare och elever ska nå sina mål med hjälp av digitala verktyg.

Gabriel, vilka är de största utmaningarna generellt i skolans värld med att arbeta digitalt?
Jag tror att det är att öka användningen av digitala verktyg, för de bidrar ju med väldigt många fördelar i lärandet, men det svåra är att se till att de används. Där förutsätter det att lärare och elever kommer åt dem och det kan vara ett problem. Vi har tagit tag i problematiken med åtkomst genom vår helhetslösning och nu återstår det att se till att lärarna och eleverna också använder verktygen.

Vad innebär er digitala helhetslösning?
Den helhetslösningen vi har bygger på att våra lärare och elever får åtkomst till alla digitala verktyg, från en och samma plattform. Vi utgår från vår lärportal, där de sedan kan skickas vidare till olika tjänster. Där är Skolon med som en part och står för hantering och distribuering av digitala läromedel och resurser.

När Skolon väl var på plats tekniskt sett, så fungerade även integrationen med våra digitala verktyg, t.ex. våra läromedel från Liber.

Vilka vinster och effekter ser du med er helhetslösning för lärarna?
Framför allt blir det enklare för lärarna, då det inte blir en administrativ börda för dem att använda sig av digitala verktyg, som det har varit tidigare. Vi som skolledning kan tillhandahålla de läromedel som lärarna behöver, likt vi tidigare gjort med analoga läromedel, men att de nu finns tillgängliga digitalt istället. Det innebär smidigare åtkomst och att vi nu kan fördela licenser mellan klasser på ett enkelt och smidigt sätt.

Det blir också lättare för lärarna att individanpassa undervisningen, när de kan rikta det materialet som en eller flera elever verkligen behöver.

Rent organisatoriskt innebär digitaliseringen även att man kan få bättre kommunikation, öka det kollegiala lärandet och samverka mellan skolor och kommuner på ett annat sätt än man gjort tidigare.

…och för eleverna?
Fler fördelar som vi ser med denna satsningen är att det blir lättare för eleverna att komma åt sina läromedel och att de får tillgång till de stöd som finns via de digitala verktygen. Det kan t.ex. vara möjligheten att få böcker upplästa, länkar vidare till andra resurser som filmer och djuplänkar och så blir det mer tillgängligt för eleverna, i och med att de kan komma åt det i princip var som helst, så länge de har tillgång till nätverket.

För eleverna så har det dessutom blivit enklare att logga in. De behöver inte längre hålla reda på flera olika inloggningar, utan de går via en väg och så har de åtkomst till allt. Framför allt så ser vi också ett ökat intresse från eleverna när de får arbeta digitalt – att de blir mer motiverade, helt enkelt!

Lämna ett svar