“För oss har digitaliseringen inneburit att vi har fått fler verktyg för att utveckla undervisningen”

 

Martin Löfgren och Per Ahlkvist 2
Martin och Per, förstelärare på Norrevångskolan i Karlshamns kommun.

KLOKA PERSONER OM FRAMTIDENS LÄRANDE
I fokus: Martin Löfgren och Per Ahlkvist, Förstelärare på Norrevångskolan i Karlshamns kommun

Hur tänker ni om framtidens lärande?
Det känns viktigt att vi inte stirrar oss blinda på olika appar och verktyg, utan att vi pedagoger hela tiden har lärande och utveckling som mål när vi planerar vad som ska ske i skolan. Datorn ger oss otroliga möjligheter och även detta måste få vara en del i planeringsarbetet, så att datorn inte bara blir en skrivmaskin. Digitaliseringen har inneburit mycket bättre möjligheter till kontakt med samhället utanför skolan och att eleverna kan delta i samarbeten som upplevs som meningsfulla och där eleverna kan känna sig delaktiga i viktiga samhällsfrågor.

Hur ser ni på digitalisering och lärande?
En stor utmaning: datorn eller paddan är bara ett verktyg. Vi pedagoger måste använda dem på ett sådant sätt att de blir en tillgång, t.ex. genom att låta dem ta oss ut i samhället, bort från skolans lokaler för att träffa människor och se sådant som innan inte var möjligt.

Vad hoppas ni att vi som samhälle uppnår när vi digitaliseras och lärande utvecklas till nya nivåer?
Vi vill att eleverna som lämnar oss är trygga med datorn, att de kan använda den på många olika sätt och att de är kritiska medborgare som kan ifrågasätta det de ser och hör på nätet. Då skapar vi också ett samhälle där intolerans och stereotyper inte lika lätt får spridning och fäste. Datorn är också ett utmärkt redskap för både samarbete, kommunikation och delaktighet. Vi hoppas att skolan i stor grad använder datorn för att samarbeta med olika företag och myndigheter, så att eleverna blir utbildade digitala samhällsmedborgare.

Vad är er målbild för det ni gör för att bidra till framtidens lärande och bättre nyttjande av digitaliseringens möjligheter?
För oss har digitaliseringen inneburit att vi har fått fler verktyg för att utveckla undervisningen, samt till samarbete med olika kollegor. Vårt mål är att det vi arbetar med ska ha en pedagogisk grundtanke och där det spelar mindre roll vilket digitalt verktyg vi använder. Digitaliseringens framgångar grundas inte i roliga eller häftiga appar, utan av en genomtänkt pedagogisk tanke där digitala verktyg är ett redskap för att genomföra sina idéer.

Vad anser ni att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Vår skola är sedan några år 1-1, men det finns många skolor som ännu inte tagit det naturliga steget. Sålunda är kommunernas olika syn på skolan och olika satsningar ett stort problem som medför att elever i Sverige inte ges samma förutsättningar att lyckas. Ett annat hinder kan vara om allt för mycket fokus hamnar på utvecklandet av olika tekniska lösningar och inte på hur datorn används som ett pedagogiskt hjälpmedel. En hel del energi har hittills ägnats åt olika plattformslösningar som t.ex. ska underlätta frånvarohantering och bedömning. Vår förhoppning är att allt mer fokus riktas mot vad tekniken används till i arbetet med eleverna.

Vad tror ni blir följderna om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
En risk är att vissa elever, och senare samhällsmedborgare, hamnar utanför det offentliga samtalet, eftersom de inte vet hur man skaffar pålitlig information eller vilka kanaler som finns för att påverka i stort och smått. Risken med att lägga för stort fokus på olika tekniska lösningar är att datorn mer blir ett administrativt verktyg för lärarna än ett pedagogiskt hjälpmedel.

Kan ni ge ett konkret exempel på vad ni gör för att bidra till en positiv digitalisering av lärande?
Vi använder datorn som ett pedagogiskt verktyg i stort sett varje lektion. På så vis bidrar vi till att göra digitaliseringen till en naturlig del av skolan, och av elevernas lärande. Till exempel diskuterar vi värdegrundsfrågor, och andra svåra frågor, i ett onlineforum som heter Ning, ett arbete som vi också nominerats till Guldäpplet för 2 gånger.

En rekommendation från er på något man kan göra för att bidra till utvecklingen.
Till vem och vad?
Ta del av och bidra i nätverk där idéer och metoder utbytes – sådana nätverk finns redan i sociala medier och de besitter en stor kraft. Där finns så många engagerade och duktiga lärare som tillsammans delar med sig, ifrågasätter och utvecklar svensk skola.

Lämna ett svar