Digitalisering och lärande

NiclasMelin_face_bwDigitaliseringen ger oss nya möjligheter att skapa en bättre och mer hållbar värld, där alla människors förutsättningar för ett bra liv stärks. Det är en av de grundtankar som präglar hur jag arbetar och tänker. Jag driver initiativet Digitala LärmiljöerNetPort Science Park. En mötesplats för pedagoger, forskare och produktutvecklare som stimulerar erfarenhetsutbyte och samverkan i skapandet av bättre digitala lärmiljöer. Målet är att bidra till bättre lärande och att stimulera tillväxt.

Då och då kommer jag att dela mina tankar och intryck här i bloggen med focus på digitalisering och lärande. Detta första bloginlägg beskriver några av mina övergipande tankar, så väl som exempel på konkreta aktiviteter som är på gång.

Digitaliseringens möjligheter
Jag tror att vi är på väg mot en värld som mer och mer kommer att präglas av förnyelse. Förmågan att förnya sig som individ, nätverk och organisation kommer att vara viktigt. Då förändringen i världen går allt snabbare behöver vi naturligtvis hela tiden också förnyas hur vi ser på lärande, vad vi lär oss och hur det sker. När vi stöter på problem tror jag det är viktigt att vi erkänner att det finns problem och att vi har modet att titta framåt för att lösa dessa. Att skruva tillbaka klockan och använda gårdagens teknik för morgondagens problem är sällan rätt väg.

Digitaliseringen skapar nya möjligheter för varje individ att utvecklas sin fulla potential, att kunna följa sin passion i livet. Vi kan skapa allt bättre möjligheter att möta varje individ där hen befinner sig och hjälpa individen med sitt lärande på rätt sätt. Den sociala dimensionen av lärande kan också stärkas, att lära och skapa lärande tillsammans.

Konferens på gång
Exempel på konkreta aktiviteter är exempelvis en workshop om Internet of Things och lärande i vilken 30-talet pedagoger, forskare och produktutvecklare möttes i slutet av våren började skapa nya möjligheter för att förstärka lärande med hjälp av Internet of Things. Just nu arbetar vi även med förberedelserna för Nya Digitala Lärmiljöer 2015, en konferens för pedagoger, forskare och produktutvecklare som beräknas locka 200 deltagare under två dagar 3-4 November, på NetPort Science Park. Vill du veta mer eller kanske vill bidra med en presentation eller workshop?
Skicka ett mail till support@skolon.com.

/NICLAS MELIN

Lämna ett svar