”Alla elever och lärare kan dra nytta av digitaliseringen genom att använda rätt verktyg och kunskap”

Anders Abrahamsson, Svensk Talteknologi
Anders Abrahamsson, VD för Svensk Talteknologi.

Näst ut på tur i vår serie 7 kloka personer om framtidens lärande är Anders Abrahamsson, VD för Svensk Talteknologi.

Anders, berätta mer om ditt företag!
Svensk Talteknologi är idag ett av de ledande företagen i Sverige på att underlätta skrivande, läsande och kommunikation. Att med egen och andras kompetens utveckla, tillverka och sälja användarvänliga och konkurrens-kraftiga produkter och utbildningar.

Hur tänker du om framtidens lärande?
Att den nya tekniken är till för alla och inte försvårar för vissa grupper. Man är tillbaka till att generalisera och tro att den nya tekniken ska se lika ut för alla. Här är det viktigt att man fortfarande ser individen.

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Här öppnas en ny värld där eleven kan ha eller kan skaffa sig samma eller mer kunskap som läraren. Teknikskiftet skiftar den tidigare balansen mellan läraren och eleven. Den stora utmaningen blir hur man hanterar all denna tillgänglighet av information. Både elever och lärare måste ha en samlad bild vad skolan har tillgång till när det gäller tjänster och produkter. Men även vad som finns att använda.

Vad är din målbild för det du gör för att bidra till framtidens lärande och bättre nyttjande av digitaliseringens möjligheter?
Att alla elever och lärare kan dra nytta av digitaliseringen genom att använda rätt verktyg och kunskap.

Vad anser du att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Idag är det största hindret att elever och lärare inte vet vad som finns och vad skolan har för digitala resurser och hur man ska nyttja den i läroprocessen.

Vilka fördelar skulle vi kunna skapa när vi tar oss förbi dessa hinder?
Att vi kan modernisera skolan och lärandet vi erbjuder så att vi bättre än någonsin förut kan förbereda våra elever.

Kan du ge ett konkret exempel på vad du gör för att bidra till en positiv digitalisering av lärande?
Ha samtal med lärare och rektorer om att skolan måste ta hjälp av oss för både kunskap och produkter för att nå skolans mål.

Vad önskar du att någon annan skulle göra?
Att regeringen lagstiftar att alla som har dyslexi har rätt att få de hjälpmedel de behöver oavsett var i Sverige man bor.

En rekommendation från dig på något man kan göra för att bidra till utvecklingen, vad skulle det vara?
Att man inte bara ser till tekniken utan till innehållet och vad den ska användas till. Kan man inte använda den hjälp man behöver blir tekniken bara ännu en svårighet.

Lämna ett svar