”Lärarrollen förändras i ett digitaliserat klassrum – jag anser att det är till det bättre”

Helena Kvarnsell
Helena Kvarnsell, förstelärare, författare och föreläsare.

Nummer fyra i vår serie ”7 kloka personer om framtidens lärande” är Helena Kvarnsell. Vem är Helena?
Jag heter Helena Kvarnsell, är legitimerad lärare i matte, NO och teknik, förstelärare, författare och föreläsare. Jag jobbar på Björknässkolan i Nacka kommun och undervisar år 7-9.

Hur ser du på digitalisering och lärande?
Det finns massor att säga om det. Jag skriver precis nu en bok tillsammans med fil. Doktor Håkan Fleischer om just det. Vi menar nog att digitaliseringen egentligen inte förändrar lärandet – det som sker i människans hjärna när hen lär sig kommer förmodligen fortsätta fungera på samma sätt som det alltid gjort. Jag tror dock att digitaliseringen ger oss i skolan mycket större möjligheter att ta tillvara de olika chanser till en ökad motivation, mer tid för reflektion, ett ökat socialt lärande och ett större målfokus som underlättar och fördjupar lärandet och kunskapsbildningen.

Vad hoppas du att vi som samhälle uppnår när vi digitaliseras och lärande utvecklas till nya nivåer?
Jag hoppas att alla lärare vågar ge sig hän och utvecklas i sin profession. Lärarrollen förändras i ett digitaliserat klassrum – jag anser att det är till det bättre. När man som lärare implementerat digitaliseringen skapas utrymme för ökad måluppfyllelse hos eleverna samt ett lugnare arbetstempo för läraren.

Vad anser du att de största hindren är för att digitalisera skolvärlden?
Likvärdigheten mellan kommuner, skolor och klassrum. Alla elever har rätt till en väl genomförd digitalisering, jag oroar mig för att det hänger för mycket på vissa personer, lärare, tjänstemän, rektorer eller politiker.

Vad tror du blir följderna av om vi misslyckas att ta oss förbi dessa hinder?
En ökad segregation i samhället.

Vilka fördelar skulle vi kunna skapa när vi tar oss förbi dessa hinder?
Ett samhälle där elever upplever och kan lita på att alla vägar är öppna för dem.

Kan du ge ett konkret exempel på vad du gör för att bidra till en positiv digitalisering av lärande?

Jag försöker att genom blogg, twitter och föreläsningar visa vad jag och mina elever gör. Nu skriver jag dessutom en bok (”Digitalisering som lyfter skolan”) där jag och dr Håkan Fleischer ger oss på att förklara varför och hur digitalisering kan bidra till en fördjupad kunskapsbildning.

Vad önskar du att någon annan skulle göra?
Lyssna in, våga pröva, reflektera och utvärdera.

Något annat du vill säga?
Min blogg: http://matteochno.wordpress.com

Lämna ett svar